speciaal voor eigenaren van grote daken met asbest

Maak van uw dak een energiecentrale voor de buurt

In de provincie Groningen zijn veel grote daken van minimaal 400m2 die mogelijk een zonnedak kunnen worden. Echter, sommigen bevatten asbest en eigenaren zien vaak op tegen de kosten van het saneren. Het programma SamenZONderAsbest biedt uitkomst. Als een dakeigenaar op eigen kosten het dak laat saneren, maar deze vervolgens ter beschikking stelt aan een lokale energiecoöperatie, kunnen de kosten van het saneren grotendeels of zelfs geheel worden terugverdiend, omdat een lokale energiecoöperatie zonnepanelen op het gesaneerde dak plaatst. SamenZONderAsbest begeleidt de dakeigenaar in dit gehele proces.

Met zonnepanelen wordt het dak een dak met meerwaarde. De dakeigenaar draagt zo aanzienlijk bij aan de energietransitie en door het dak (deels) beschikbaar te stellen aan een lokale energiecoöperatie, ontvangt de eigenaar huur. Daarnaast genieten ook omwonenden van de groene energieopbrengst. Klinkt dit interessant en wilt u meer weten? Speciaal voor dakeigenaren organiseert Stichting Buurkracht met SamenZONderAsbest op donderdag 8 en 15 december om 19.30 een informatieavond: Maak van uw dak een energiecentrale voor de buurt.

Op het programma

Tijdens de informatieavonden komen verschillende partijen aan het woord en gaan we in op de volgende vragen: Wat is een zonnedak precies? Hoe ziet het traject naar een zonnedak eruit? Wat hebben energiecoöperaties hierover te vertellen? En hoe kijkt de gemeente tegen meer zonnedaken aan? 

Voor wie?

De informatieavonden zijn speciaal bedoeld voor dakeigenaren van een asbesthoudend  dak van minimaal 400 m2. De provincie Groningen stimuleert het asbestvrij maken van de grotere daken en biedt daarom ondersteuning bij de collectieve zonnedaktrajecten van Buurkracht.

Aanmelden?

Geinteresseerden kunnen zich via buurkracht.nl/sza-het-hogeland aanmelden voor één van de bijeenkomsten.

Stichting Buurkracht zoekt en vindt daken met potentie

Stichting Buurkracht heeft de afgelopen jaren tal van Friese en Groningse dakeigenaren en coöperaties ondersteund bij het realiseren van collectieve zonnedaken. Dakeigenaren met asbestdaken hebben hun daken gesaneerd en gerenoveerd en hun dak vervolgens ter beschikking gesteld aan een coöperatie. Met de vergoeding die zij ontvangen, verdienen zij een aanzienlijk deel van hun investeringen terug. Daarnaast kunnen inwoners uit de betreffende gemeenten tegen gunstige rendementen mee investeren, en realiseren de energiecoöperaties met de energieopbrengsten ook andere duurzame projecten in omgeving. buurkracht.nl

Facebook TwitterLinkedin
­