Heemschut maakt zich zorgen over de gevolgen van de energietransitie voor het Groninger landschap

Erfgoedvereniging Heemschut maakt zich al langere tijd zorgen over de gevolgen van de energietransitie en het klimaatakkoord voor het authentieke, open, agrarische cultuurlandschappen die zo kenmerkend zijn voor de provincie Groningen. Samen met Landschap Oldambt, Oldambt Windmolenvrij, Landelijk Gebied Haren, Dorpenalliantie Oost Groningen, en de Historische Vereniging Ten Post EO heeft de erfgoedvereniging een petitie gehouden die door zo’n 3.000 bezorgde inwoners en betrokkenen is ondertekend.
 
De energieambities van de provincie Groningen staan niet stil. Heemschut concludeert dat de landschappelijke gevolgen onvoldoende in kaart worden gebracht en pleit voor een meer zorgvuldige aanpak en landschappelijke inpassing. “Wij zijn niet tegen de energietransitie, in tegendeel”, aldus voorzitter Jan Oomkes. “Maar waar de belangen van het Groningse cultuurlandschap, haar natuur, cultuurhistorie en haar inwoners moeten wijken voor de belangen van grote energiegiganten zullen wij onze stem laten horen. En we zijn er nog niet. Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek (DVHN, 29 april 2021) blijkt dat er alleen al in de provincie Groningen nog 3-5 Gigawatt aan zonne-energie, en 1 tot 2 Gigawatt aan windenergie op land moet worden bijgeplaatst. Voor één Gigawatt vermogen zijn ongeveer 300 mega-windturbines op land nodig, of 700 tot 1000 hectare zonneweide; een zwart scenario voor de groene weiden, de wuivende graanakkers en bloeiende koolzaadvelden!”

De petitie ‘Behoud het Groninger Landschappelijk Erfgoed’ moet niet worden gezien als actie tegen groene energie. Oomkes: “Wij erkennen de noodzaak voor de energietransitie, maar die gaat alleen slagen als wind- en zonneparken worden ingericht op plekken die dit landschappelijk kunnen verdragen, zodat er draagvlak is onder de bevolking. Dus maak gebruik van bestaande industrieterreinen, geluidswallen, overkap grote parkeerplaatsen en parkeerdaken en kijk naar windparken op zee”.

De erfgoedvereniging hoopt dat Hielke Westra als voorzitter van de Stuurgroep Regionale Energie Strategie van de Groninger Gemeenten (en tevens wethouder van de gemeente Westerkwartier), de uitkomsten en oproep voor een veel zorgvuldiger inpassing van de energielandschappen ter harte zal nemen in zijn advies aan de provincie Groningen.

Facebook TwitterLinkedin
­