De heilige Walfridus van Bedum:

 

Beeld heilige Walfridus van Bedum
Beeld van Walfridus op het pleintje in de Walfriduslaan in Bedum.

Beeld heilige Walfridus van Bedum
Het beeld is ontworpen door de kunstenares Iris Le Rütte.

Walfridus was een Bedumer boer en ontginner die tussen ca. 950 en 1000 na Christus moet hebben geleefd. Hij wordt beschreven als een zeer vrome man die door het gebrek aan een kerk in het dorp dagelijks een voettocht naar Groningen maakte om daar in de kerk te bidden. Aan het eind van de 10e eeuw werd Walfridus samen met zijn zoon Radfridus, vermoedelijk op één van deze voettochten, door de Noormannen om het leven gebracht. Hij verwierf hiermee eeuwige roem en het martelaarschap en werd sindsdien in bijna heel het Groninger land als volksheilige vereerd.

Boven de graven worden kapellen opgetrokken. De legende wil dat zich rond het graf van Walfridus allerlei wonderlijke zaken afspelen. Dat prikkelt de fantasie kennelijk, want van heinde en ver stromen nieuwsgierigen toe. De kapel waaronder Walfridus ligt begraven wordt al snel te klein om al die bedevaartgangers onderdak te bieden. Daarom wordt begonnen met de bouw van een kerk. Een flinke kerk, want alleen die van de veel grotere plaatsen Groningen en Leeuwarden zijn omvangrijker.

Walfriduskerk anno 1550
Walfriduskerk anno 1550
 
Walfriduskerk anno 1550
Walfriduskerk anno 1550

Walfridus werd het symbool van het vroege Christendom in de streek, van vrede en recht in Hunsingo en van een geregelde waterhuishouding in het door de Wolddijk omsloten gebied van Innersdijk. Bedum groeide uit tot één van de belangrijkste pergrimsoorden in het Noorden van ons land. 

 

Het Walfriduslied.

Refrein:
Wij gaan op reis langs de weg van Walfridus.
Ga met ons mee in het spoor van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van Walfridus.
Ga met ons mee in het spoor van hoop.

Heel lang geleden was hier heel veel water.
De grond was nat en de mensen heel arm.
Walfridus heeft toen gezorgd voor de dijken,
Bloemen en planten om ons heen.

Refrein

Walfridus was heel bijzonder, dat weet je.
Hij wilde leven zoals Jezus deed.
Geen ruzie, oorlog, maar vrede voor ieder.
Ga met ons mee langs de weg van geloof.

 

Walfridusvoettocht

"Wandelen langs oude kerkpaden in het land van Walfridus."

De Walfridusvoettocht is een ode aan de man die van grote betekenis is geweest voor Bedum en Noord-Groningen. De voettocht werd georganiseerd door de "Stichting Walfridusvoettocht Bedum" en stond ook in het teken van de "Open Monumentendag" 2010. De tocht was in de sfeer van de aloude pelgrimage en voerde de deelnemers langs de nog bestaande en herontdekte kerkpaden door het land van Walfridus.

Paden die door menig pelgrim en kerkganger zijn gebruikt op weg naar de grote Walfriduskerk in Bedum. Een kerk die zijn naam dankt aan Walfridus. Zijn rol als lokale pionier, als heilige, ontginner en initiator tot de waterstaat, werd belicht aan de hand van een afwisselend programma van kunst en cultuuractiviteiten op diverse pleisterplaatsen langs de route. Op dezelfde dag werd er in Bedum opnieuw een "Mooi Bedum" programma gehouden. Het één sloot mooi aan bij het andere. Op maandag 13 september liepen leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Bedum een eigen route rond de Walfriduskerk en konden ze genieten van een speciaal voor hen aangepast programma.

De Walfridusvoettocht beoogt een breed publiek in contact te brengen en te interesseren voor de cultuurhistorie en erfgoed van de eigen omgeving. Het cultureel kapitaal, waar erfgoed deel van uitmaakt, maakt dat mensen een binding voelen met de eigen leefomgeving. Als zij het verleden kunnen aflezen aan de plek waar ze wonen, krijgt het heden voor hen meer betekenis.

De Stichting Walfridus voettocht Bedum is gevormd uit betrokkenen van het Algemeen Plaatselijk Belang Bedum (APB), de Historische Vereniging gemeente Bedum (HVgB), de plaatselijke VVV (VVV Lauwersland), de Kulturele Kommissie Bedum (KKB) en de Gemeente Bedum.

 

 

Facebook TwitterLinkedin
­