DE EENVOUD IS ZIJN GROOTSTE DEUGD GEBLEVEN.

Riekele Prins (geboren in 1905) groeide op in Bedum, waar hij zich als amateur verschillende teken- en schildertechnieken eigen maakte. Pas in 1933 kreeg hij de mogelijkheid in Groningen een tekencursus te volgen. Hij kreeg geleidelijk meer succes, met name in zijn specialiteit : etsen van het weidse Groninger landschap. In 1950 sloot  Riekele zich aan bij de kunstenaarskring "De Ploeg" en in 1952 won hij de Culturele Prijs van Groningen.  

Riekele Prins

Hij muntte uit in de techniek van de "droge naald", waarbij de afdruk een fluwelig effect laat zien. Ook in de gewone ets wist hij opmerkelijke resultaten te bereiken, door de etsplaat op meesterlijke wijze in verschillende fasen te laten uitbijten. Hij bereikte daarmee een bijzondere ruimtewerking in zijn landschappen. Soms tekende Prins rechtstreeks op de metaalplaat, maar vaak vormde een schets de voorbereiding. Met een vrij eenvoudige drukpers drukte de kunstenaar zijn etsen met grote zorg zelf af, vaak in zeer kleine oplagen.

Image

Het Groninger landschap was zijn grootste bron van inspiratie. Als geen ander wist hij de rust van het vaak lege noordelijke landschap weer te geven, soms met een bekend kerkje aan de horizon: bijvoorbeeld Leegkerk, Fransum, en Oostum. Riekele Prins overleed in 1954, nog maar 49 jaar oud.

Image

De Bedumer schreef op 21 mei 1954 het volgende:

Op Dinsdag 18 Mei, des namiddags om half vier, is op de algemene begraafplaats te Bedum bijgezet het stoffelijk overschot van Riekele Prins, in leven kunstenaar bij de gratie Gods.
Binnenkort zal op een van het gestaag groeiende aantal zerken de naam prijken, die tot ver buiten de grenzen van ons gewest, ja, buiten ons land met ere werd genoemd.
In Bedum opgegroeid, waar hij een harde jeugd moest doormaken, zolang zijn talent nog niet algemene erkenning vond, is hij daar op zijn uitdrukkelijk verzoek, na een korte, maar zeer snelle carrière, teruggekeerd en door zijn vrienden ten grave gedragen.
Prins bezat zeer vele vrienden, uit alle rangen en standen. Het was niet alleen zijn talent, dat ons zijn omvang deed zoeken, hij was een mens van formaat, met grote karaktereigenschappen zoals trouw, eerlijkheid, onkreukbaarheid. De eenvoud is zijn grootste deugd gebleven.


Bezoek de website www.riekeleprins.nl voor meer werken en informatie over Riekele Prins.

Image

Facebook TwitterLinkedin
­