Verduurzaming in Bedum - Wat is er gebeurd?

Bedum, de grootste dorp in de gemeente Het Hogeland behorende bij de provincie Groningen, heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verduurzamen van de gemeente. Het doel is om de CO2-uitstoot te verminderen en de gemeente groener en duurzamer te maken, en daarom zijn verschillende initiatieven gestart, zoals de deelname aan de Regionale Energie Strategie (RES) en zonnepanelen kopen. In dit artikel lees je meer over wat er gaande is op het gebied van verduurzaming in Bedum. Benieuwd naar de verduurzaming in Bedum? Lees dan verder voor meer informatie!

Initiatieven van de gemeente

De gemeente Het Hogeland heeft verschillende initiatieven opgestart om de verduurzaming van de gemeente te bevorderen. Er is bijvoorbeeld een gemeentelijk duurzaamheidsfonds opgericht waarin geld beschikbaar wordt gesteld voor duurzame projecten. Ook is er een energiecoach aangesteld die mensen helpt bij het verduurzamen van hun woning. Op deze manier willen ze inwoners ook helpen om minder geld uit te geven aan de maandelijkse woonlasten. Daarnaast werkt de gemeente aan het verduurzamen van haar eigen gebouwen, zoals het gemeentehuis en de sporthal.

Zonnepanelen op daken

Een ander initiatief dat in Bedum is opgestart, is het plaatsen van zonnepanelen op de daken van huizen. In samenwerking met een lokale energiecoöperatie kunnen bewoners hun dak beschikbaar stellen voor het plaatsen van zonnepanelen. De opgewekte energie kan vervolgens worden gebruikt door andere inwoners van Bedum. Zo wordt er op een duurzame manier energie opgewekt en wordt er tegelijkertijd bijgedragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Hoeveel een zonnepaneel opbrengt is verschillend per woning, maar het blijft een goede investering voor de toekomst.

Deelname aan Regionale Energie Strategie (RES)

Bedum neemt deel aan de Regionale Energie Strategie (RES), waarin verschillende gemeenten samenwerken om de energietransitie te versnellen. De RES richt zich onder andere op het opwekken van duurzame energie, het besparen van energie en het verduurzamen van mobiliteit. Bedum heeft zich gecommitteerd aan het opwekken van 0,55 TWh duurzame energie in 2030, wat genoeg is voor ruim 150.000 huishoudens. Door samen te werken met andere gemeenten wordt er op grotere schaal gewerkt aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het verduurzamen van de regio.

Duurzaamheid in de landbouwsector

Naast de bovengenoemde initiatieven, wordt er ook in de landbouwsector gewerkt aan verduurzaming. Verschillende boerenbedrijven in Bedum investeren in duurzame landbouwmethoden, zoals het verminderen van het gebruik van pesticiden en kunstmest en het tegengaan van bodemverdichting. Ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe gewassen die beter bestand zijn tegen de veranderingen in het klimaat.

Verduurzaming in Bedum

Het is duidelijk dat er in Bedum veel gebeurt op het gebied van verduurzaming. De gemeente heeft verschillende initiatieven opgestart, zoals het plaatsen van zonnepanelen op daken van huizen, het oprichten van een gemeentelijk duurzaamheidsfonds en deelname aan de Regionale Energie Strategie (RES). Daarnaast zijn er ook boerenbedrijven in Bedum die werken aan duurzame landbouwmethoden. Het is positief om te zien dat Bedum zich inzet voor verduurzaming en het verminderen van de CO2-uitstoot. Hopelijk zal dit initiatief worden voortgezet en zal het anderen inspireren om soortgelijke maatregelen te nemen.

 

Partner bijdrage

Facebook TwitterLinkedin
­