logo dorpsvereniging apbbedum

Dankzij een goed ingevulde enquête, een drukbezochte inloopdag, prachtige reacties van jongeren tijdens een pizza-avond en de mooie ideeën van de basisschoolkinderen, ligt er nu een concept visiestuk voor de toekomst van Bedum.

Alle input van Bedumers is door dorpsvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum (APB) -samen met een werkgroep uit het dorp- bekeken en verwerkt tot visie met concrete actiepunten. Jaap Rosema, projectcoördinator vanuit het APB: “De visie geeft handvaten waar we op korte en lange termijn mee aan de slag gaan. Wat willen we met voorzieningen en onderwijs, mobiliteit, bedrijvigheid of wonen? Het opstellen van de visie doet APB samen met een werkgroep, bestaande uit een groep inwoners. De vereniging Groninger Dorpen ondersteunt het proces om te komen tot een gedragen dorpsvisie.”

Concept Dorpsvisie

Voordat de dorpsvisie definitief wordt, vraagt APB de Bedumers mee te lezen met het concept visiedocument. Vanaf 12 maart kan iedereen de visie lezen op de nieuwe website van APB (www.apbbedum.nl) en kunnen de dorpsbewoners hierop via de mail reageren.

Op 25 maart organiseert APB vanaf 19.00 tot 20.30 uur een inloopavond in De Meenschaar. Bedumers kunnen die avond met het bestuur van APB en de werkgroep in gesprek gaan over de conceptvisie. Eventuele hiaten en suggesties kunnen dan nog worden meegenomen. Rosema: “We willen graag van de Bedumers horen of we de ambities juist hebben verwoord op basis van alle reacties. Voor Bedum is dit een document waarmee we vooruit willen en we de regie op de toekomst van ons dorp in eigen hand hebben.”

Overhandiging aan wethouder

Op 15 april wordt het definitieve visiestuk aan wethouder Eltjo Dijkhuis overhandigd, om 20.00 uur in De Meenschaar. Daarmee ligt er een routekaart van en voor Bedumers. Dit gaat helpen het dorp mooier, beter, toegankelijker en veiliger te maken. De definitieve dorpsvisie is dan ook voor iedereen te lezen op www.apbbedum.nl en ligt vanaf 15 april in een gedrukte versie in de bibliotheek.

Folkerda

Naast de presentatie van de dorpsvisie is op 15 april ook kort aandacht voor het woonplan Folkerda. Gemeente Het Hogeland is samen met APB opgetrokken bij het ophalen van zorgen, wensen en ideeën van de te ontwikkelen woonlocatie Folkerda. Bewoners zijn gevraagd zowel voor de dorpsvisie als voor de woonlocatie hun input te leveren.

Facebook TwitterLinkedin
­