APB Bedum Dorpsvisie Bedum 2030

Toekenning subsidie vanuit Loket Leefbaarheid provincie Groningen als bijdrage voor de op te stellen Dorpsvisie Bedum 2030.

Met deze toekenning vanuit subsidieregeling van het Nationaal Programma Groningen kan dorpsbelangenvereniging APB Bedum in samenwerking met Groningen Dorpen aan de slag met het opstellen van dorpsvisie Bedum 2030. De komende week verwacht APB Bedum bericht van de gemeente Het Hogeland over de gemeentelijke bijdrage. En kan Wendy Tromp als procesbegeleider het programma opstellen en in gang zetten.

APB Bedum wil samen met de inwoners en vertegenwoordigers vanuit o.a. de zorg, verenigingen, jeugd, bedrijvenvereniging, toerisme , huurdersvereniging en kerken komen tot het opstellen van de “Dorpsvisie Bedum 2030”. Daarin krijgt het behoud van voorzieningen, waaronder De Meenschaar, de allerhoogste prioriteit.

apb bedum dorpsvisie bedum 2030

Op de foto Wendy Tromp (procesbegeleider), Henk van der Velde, Jaap Rosema en Henk Paap namens APB Bedum.

Samenwerken met GRONINGER DORPEN is samen sterker voor BEDUM.

Facebook TwitterLinkedin
­