Plannen van en voor Bedum aangeboden aan wethouder Dijkhuis gemeente Het Hogeland

Na een intensief proces van ruim een half jaar is de dorpsvisie van Bedum met een doorkijk naar 2030 klaar en gepresenteerd aan wethouder Dijkhuis. Dankzij alle input van de Bedumer bevolking met een respons van 10% van de bevolking, ligt er nu een stevig fundament om concreet aan de slag te gaan met de verdere ontwikkeling van Bedum.

In een volle bibliotheek in De Meenschaar werd na een de opening door Henk van der Velde, als voorzitter van de organiserende dorpsvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum (APB) de dorpsvisie gepresenteerd.

Projectcoördinator Jaap Rosema lichtte de totstandkoming van de dorpsvisie toe. In bijna een half jaar tijd is er een gedegen dorpsvisie vastgelegd. Dit geeft een stevige basis om het dorp verder te ontwikkelen en waarbij de regie dicht bij de bewoners ligt. Er is, naast de uitkomst op 7 thema’s over het dorp, een top 8 samengesteld met concrete actiepunten.

Met stip op één staat de sterke behoefte voor een sociaal cultureel ontmoetingscentrum. “Een te voorspellen uitkomst”, aldus Rosema. “Er is in ons dorp geen zaalruimte met een podium meer. Dat wordt in zo’n groot dorp met een levendig verenigingsleven zeer gemist.”
Het document is een leesbaar stuk geworden en dient om volgende stappen te zetten.
Rosema: “We hebben nu kraakhelder voor de bril wat er leeft aan wensen en ideeën onder de Bedumers. Na deze fase gaan we aan nu over tot actie. Dat doen we vanuit het APB met de Bedumers en uiteraard ook samen met de gemeente Het Hogeland.”

Bedoeling is dat bij de uitvoering van de punten de bewoners worden betrokken. Dat kan bijvoorbeeld in werkgroepen. Dorpsvereniging APB ziet voor zichzelf een coördinerende en sturende rol in deze activiteiten. Daarnaast is er een brugfunctie richting de gemeente, waarbij goede communicatie en tempo maken in het uitvoeren van acties prioriteiten zijn.
De dorpsvisie is vanaf dinsdag 16 april ook te zien en te lezen op de website van APB Bedum (www.apbbedum.nl). Een gedrukte versie kunnen geïnteresseerden inkijken in de bibliotheek in Bedum.

Overhandiging Dorpsvisie aan wethouder Dijkhuis

Na de presentatie werd mede namens de andere basisscholen, de dorpsvisie door kinderen van de Horizon, Togtemaarschool en de Walfridusschool aangeboden aan wethouder Dijkhuis. Dat dit juist door de kinderen gebeurde past in het kader dat er vooruit gekeken wordt. Bedum wil vooruit. Op naar de toekomst en de jeugd is en heeft de toekomst. De wethouder nam het exemplaar met plezier in ontvangst. Hij benadrukte het belang van de participatie van de bevolking bij de ontwikkeling van hun eigen dorp. “De actiepunten van het dorp zijn herkenbaar,” aldus Dijkhuis. Ze sluiten aan bij het eerste onderzoek in opdracht van de provincie. Dat onderzoek was de basis voor de aanvraag Regiodeal Masterplan Regiocentra bij het Rijk. Inmiddels is deze Regiodeal gehonoreerd.
Als eerste uitwerking gaat een bureau in opdracht van de gemeente bezig met het opstellen van een integrale gebiedsvisie voor Bedum. Dit zal het komend jaar plaatsvinden. De integrale visie is weer basis voor diverse projecten en activiteiten. Vanzelfsprekend worden al lopende zaken daarin opgenomen. En de visie wordt vanzelfsprekend in overleg met de inwoners en dus ook APB opgesteld. De dorpsvisie komt, aldus Dijkhuis op een uitstekend moment: dit is meteen input voor de visie. “Daarvoor dank aan APB en de inwoners.”

Nieuwe woonwijk Folkerda

Na de reactie van Dijkhuis op de presentatie en de inhoud van de visie, lichtte de gemeente de stand van zaken op de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Folkerda toe. In de enquête met vragen over Bedum en haar ontwikkeling was er specifiek aandacht voor de nieuwe te ontwikkelen woonwijk Folkerda. De gemeente betrekt de inwoners bij de ontwikkeling van Folkerda.

Op de foto: kinderen van de Horizon, Togtemaarschool en Walfridusschool met wethouder Dijkhuis

Dorpsvisie Bedum 2030 (PDF bestand)

Facebook TwitterLinkedin
­