Tijdens de druk bezochte Jaarvergadering van APB 17 april werd er een vraag gesteld over De Meenschaar, die ook te koop zou zijn. Wethouder Eltjo Dijkhuis gaf als antwoord dat mogelijkheid voor appartementen wordt onderzocht. Voorzitter Henk van der Velde van APB Bedum gaf aan dat De Meenschaar een ideale plek is om te transformeren tot dorpshuis. Grote instemming met een applaus van de aanwezigen.

Afgelopen periode is er overleg geweest met de Vereniging Groninger Dorpen. Dit heeft erin geresulteerd dat we samen met een projectleider een dorpsvisie gaan opstellen Bedum 2030. Daarin krijgt het behoud van voorzieningen, waaronder De Meenschaar de allerhoogste prioriteit.

Vanuit Loket Leefbaarheid is er subsidie voor het opstellen van een dorpsvisie. Dinsdag 25 juli is Wendy Tromp voorgesteld als projectleider van de op te stellen dorpsvisie.

Na de zomervakantie wil APB Bedum samen met de inwoners en vertegenwoordigers vanuit o.a. de zorg, verenigingen, jeugd, bedrijvenvereniging, toerisme , huurdersvereniging en kerken komen tot het opstellen van de ‘Dorpsvisie Bedum 2030’.

“Na de teleurstellende verkoop van het gemeentehuis aan een projectontwikkelaar is het meer dan ooit noodzakelijk, dat de inwoners zich uitspreken over de toekomst van het dorp Bedum!”, aldus voorzitter APB Bedum Henk van der Velde.

Dorpsbelangen APB BEDUM gaat met vereniging Groninger Dorpen dorpsvisie Bedum 2030 opstellenOp de foto Wendy Tromp (projectleider), Henk van der Velde, Jaap Rosema en Henk Paap namens APB Bedum.

Samenwerken met GRONINGER DORPEN is samen sterker voor BEDUM.

Facebook TwitterLinkedin
­