De naam Togtemaar is een samenvoeging van de woorden togt en maar. Beide betekenen vaart of sloot. De Togtemaarschool is gebouwd op een plaats waar de Togt kruiste met een Maar. Het logo van de Togtemaarschool, met de kikker, is terug te voeren op deze natte omgeving. De Togtemaarschool is 42 jaar geleden in gebruik genomen en is in Juni 2020 afgebroken.

Video sloop Togtemaarschool in Bedum - lagere school van voetbalster Arjen Robben
Links op de foto de nieuwe school en rechts de oude. 

Er is al vanaf 1859 sprake van openbaar onderwijs in Bedum. De leerlingen zijn in het schooljaar 2019-2020 verhuisd naar het nieuwe schoolgebouw dat op ongeveer 50 meter van de huidige locatie ligt. Op dit moment zitten ruim 200 leerlingen op de school, verdeeld over negen groepen. Na de verhuizing is er begonnen met de sloop van het oude schoolgebouw.

Op de plek van de afbraak komt een parkeerruimte, groenvoorziening, basketbalveld en een skatebaan. De bekende Bedumer voetballer Arjen Robben heeft ook op de Togtemaarschool gezeten.

Video gemaakt door Henk Huitsing

 

 

Facebook TwitterLinkedin
­