logo gemeente het hogeland

Vandaag woensdag 1 september is de starthandeling van de verdere werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe skatebaan in Bedum. Wethouder Kristel Rutgers van gemeente Het Hogeland verrichtte vanochtend de openingshandeling.

De skatebaan komt op de voormalige locatie van de Togtemaarschool aan De Vlijt in Bedum. De skatebaan komt in een parkachtig gebied. Ook komt er een nieuw parkeerterrein. De nieuwe inrichting van het terrein is in goed overleg tot stand gekomen met omwonenden, bezoekers, skaters en andere betrokkenen.

In najaar gereed
Beukema Grondwerken BV uit Onderdendam voert de infra- en grondwerkzaamheden voor de skatebaan uit. SkateOn uit Diemen realiseert de skatebaan. Het skatepark is dit najaar gereed. Aansluitend wordt dan de verlegging van de Bazuinslaan en de definitieve aanleg van de parkeerplaatsen uitgevoerd. Dan wordt ook het groen en het voetgangersbruggetje in het gebied aangelegd. De afronding van de aanleg van het groen vindt dan, afhankelijk van het weer, eind 2021 of begin 2022 plaats.

Scholenprogramma
Vanwege de gaswinning en het risico op aardbevingen worden in de gemeente Het Hogeland via het Scholenprogramma alle scholen voor het primair onderwijs aardbevingsbestendig gemaakt. De aanleg van de skatebaan vloeit voort uit dit programma. Vanuit het programma vindt ook de financiering plaats. Tevens is er een bijdrage gedaan vanuit Leefbaar Groningen.

Centrumplannen
Op dit moment wordt het centrum van Bedum aangepakt. Hiermee wil de gemeente een positieve impuls geven aan de identiteit en functie van het centrum en daardoor een economisch sterk, compact, leefbaar en onderscheidend winkelgebied realiseren waarmee de leefbaarheid in het dorp wordt vergroot. Naast Bedum worden ook de centra van Winsum, Uithuizen en Uithuizermeeden in de gemeente versterkt.

Facebook TwitterLinkedin
­