Nieuwe Diftar systeem melkkoe voor gemeente Het Hogeland?

Afvalkosten huishoudens aanzienlijk omhoog door invoering nieuwe Diftar+ systeem.

In voormalig gemeente Bedum betaalden we gezamenlijk met elkaar de kosten voor de afvalverwerking. De kosten van de afvalstoffenheffing is voor de voormalige gemeente Bedum € 224,16 per huishouden in 2020. Een sociaal, eerlijk en betaalbaar systeem voor iedereen. Had je ruimte over in je container dan mocht de buurman of buurvrouw de vrije ruimte gebruiken voor zijn of haar afval. Op plaatsen waar meerdere containers bij elkaar stonden zag je dat men gebruik maakte van elkaars beschikbare vrije ruimte. Vooral bij gezinnen zitten de containers al snel overvol. Met elkaar zorgden we ervoor dat het systeem betaalbaar bleef. Maar daar komt nu een einde aan.

De gemeente heeft de wettelijke plicht bij hun percelen huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. In het belang van het beschermen van het milieu zijn gemeenten op grond van de Wet milieubeheer verplicht om een afvalstoffenverordening vast te stellen. Op grond van de wet ARHI moet bij een herindeling binnen twee jaar gemeentelijk beleid worden geharmoniseerd. Het is de gemeente Het Hogeland echter gelukt om al binnen 2 jaar er financieel een potje van te maken, waardoor de gemeente er financieel slecht voor staat. Elk ander mens of bedrijf zou de oorzaken hiervan wegnemen, maar niet de gemeente. Ze hebben iets bedacht om extra inkomsten te generen door de inwoners extra te laten betalen, zonder dat de belastingen verhoogd hoeven te worden. Zo hoopt de gemeente waarschijnlijk dat het ons minder opvalt dat we jaarlijks meer gaan betalen.

De gemeente Het Hogeland heeft zich tot doel gesteld dat we in 2025 nog maximaal 30 kilo grijze afval per persoon per jaar weggooien. Voor de duidelijkheid, veel gezinnen gooien nu meer dan 60 kilo per maand weg! Om hun doel te bereiken wil de gemeente ons in de portemonnee raken door de invoering van het nieuwe Diftar+ systeem. Door het weggooien van grijze afval flink duurder te maken willen ze dat wij minder producten gaan kopen en zo minder afval hoeven weg te gooien. Wat de gemeente ons eigenlijk vraagt en sommigen oplegt is dat we een sobere levensstijl moeten gaan leiden. Tenzij je meer geld wilt en kunt betalen.

Overigens met het Diftar+ systeem betaal je voor je eigen afval en ook voor een groene verwerking van je afval, voor velen staat hierdoor niets het weggooien van afval in de weg. Dit is voor de gemeente een mooie meevaller, want zo stroomt het geld binnen. Of toch niet, we zien in gemeenten die met een soortgelijk Diftar systeem werken dat zwerfafval flink toeneemt, ook wordt door meer mensen zelf afval verbrand. Dit is geen gewenste ontwikkeling omdat het slecht is voor het milieu en schadelijk voor de gezondheid. Ook wordt er meer vuil in afvalbakken bij restaurants, supermarkten etc. gegooid en in bedrijfscontainers of in grijze containers van anderen. Dat zet nog meer druk en spanning op onze samenleving.

Voor het inzamelen en verwerken van afval betaalt u in 2021 een vast bedrag per jaar, iets lager dan nu het geval is. Nieuw is dat u straks ook gaat betalen voor elke kilo grijze afval. En voor elke keer dat de grijze container wordt leeggemaakt. Dit systeem heet Diftar+. De exacte bedragen hiervoor worden eind deze maand bepaald door de gemeenteraad.

Het college stelt de gemeenteraad voor het vastrecht voor laagbouw en hoogbouw op 152,96 euro per huishoudens te bepalen. Bewoners van laagbouw betalen per lediging van de grijze container twee euro. Het tarief per aangeboden kilo ‘grijs’ huisvuil wordt 0,26 euro, als het aan het college ligt. Een slimme verdienmodel die we tegenwoordig ook terugzien bij online diensten en software gebruik.

Stel een gezin gooit nu 60 kilo afval per maand weg, dan gaat deze gezin, met bovenstaande voorstel, volgend jaar € 392,16 per jaar betalen ipv de € 224,16 nu. Bijna een verdubbeling t.o.v. de kosten die we nu betalen. Een gemeente mag geen winst maken op de afvalstoffenheffing om daarmee andere gemeentetaken te financieren. Nu er veel meer geld binnen gaat komen dan er aan afvalverwerking wordt betaald is de vraag waar ons geld straks blijft.

 

Facebook TwitterLinkedin
­