APB dorpsbelangen vereniging Bedum logo

Tot op heden wordt er voor het ledigen van de groene afvalcontainer geen extra kosten in rekening gebracht. In de zomer kan de groene afvalcontainer zelfs iedere week ter lediging worden aangeboden zonder extra kosten. Dit om ‘stank’ te voorkomen was destijds de argumentatie van de gemeente. Dit argument geldt blijkbaar nu niet meer, want de gemeente biedt vanaf 2024 nog slechts één keer per 2 weken de mogelijkheid tot lediging. Daarvoor moet dan ook nog € 2,12 per lediging worden afgerekend.

Daarnaast stijgt de prijs voor het grijze afval naar € 0,30 per kilo. Dit is een stijging van meer dan 10%. Tevens wordt het gratis wegbrengen van afval naar de stortplaats beperkt tot 1 X per jaar.

Algemeen Plaatselijk Belang Bedum vreest dat door de stijgende kosten en afnemende service het aantal dumpingen van afval langs wegen en in de natuur verder zal toenemen. Dit is nu al een probleem met name in het Bedumer Bos, waar met regelmaat luiers worden gedumpt. Zie foto.

Algemeen Plaatselijk Belang Bedum pleit ervoor om de inwoners meer grip te geven op hun afvalkosten door:

  • inzamelpunten voor luiers en incontinentiemateriaal te vestigen in de dorpen;

Luiers vullen de afvalbak van veel jonge gezinnen. Ook incontinentiemateriaal neemt een groot deel van het restafval in beslag. Dit afval te recyclen is. Van luiers en ander incontinentiemateriaal kan het plastic worden hergebruikt. De rest is grondstof voor biogas.

  • bladkorven plaatsen in straten met veel bomen, zodat de groene afvalcontainer van de inwoners hierdoor niet wordt belast;
  • een compostvatenactie houden ter stimulering van het zelf composteren van eigen groenafval.

Hiernaast een impressie van wat er in een etmaal aan ‘groenafval’ naar beneden komt.

groenafval apb bedum gemeente het hogeland

Facebook TwitterLinkedin
­