Immateriële schadevergoeding Groningers gefaseerd van start vanaf 15 november

De GBB verwacht niet veel van deze regeling.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft gefaseerd de regeling voor immateriële schade opengesteld. Inwoners uit Zeerijp, Leermens en Eenum (postcodes 9912, 9913 en 9914) kunnen vanaf 15 november hun aanvraag via de website van het IMG indienen.

Wat is immateriële schade?

Als schade financieel te berekenen is, spreekt men van materiële schade (bijvoorbeeld de herstelkosten van de scheuren in de muur, of de nota van de psycholoog). Alle andere schade heet immateriële schade; het wordt ook wel smartengeld genoemd. Het gaat om leed en gederfde levensvreugde. De juridische term is ‘persoonsaantasting’. Immateriële schade is daarom hoogstpersoonlijk.

Hoe gaat het IMG de hoogte van de schadevergoeding vaststellen?

Het bedrag dat je zult ontvangen is persoonsgebonden. Het IMG gaat een regeling uitvoeren met vergoedingen in drie klassen: ‘persoonsaantasting’ (€ 1.500), ‘ernstige persoonsaantasting’ (€ 3.000) en ‘zeer ernstige persoonsaantasting’ (€ 5.000). In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. De vergoeding geldt per volwassene, kinderen die tot het gezin behoren krijgen een afgeleid bedrag....

Lees verder op de website van de Groninger Bodem Beweging (GBB)

Facebook TwitterLinkedin
­