Gemeente Het Hogeland en Goud Wonen vernieuwen samenwerking rondom versterking

Om de versterking voor omwonenden en bewoners van woningen van woningstichting Goud Wonen goed te laten verlopen, werken de woningstichting en de gemeente Het Hogeland nauw samen. In de dorpen Kantens, Zandeweer en Uithuizen versterkt Goud Wonen ongeveer 400 woningen.

Op woensdag 8 maart hebben woningstichting Goud Wonen en gemeente Het Hogeland de eerste projectovereenkomst ondertekend voor de wijk Wilgenbos/Wilgenhof in Uithuizen. De komende tijd worden er meer overeenkomsten ondertekend voor de andere projecten in Kantens, Zandeweer en Uithuizen.

Versterking en gebiedsinrichting

De versterking van de woningen van Goud Wonen betekent meestal dat de woningstichting de huidige woningen laat slopen en nieuwe veilige en duurzame woningen laat terugbouwen. In plaats van overal dezelfde standaard gezinswoningen, bouwen we verschillende woningtypes terug: levensloopbestendige woningen en kleine en grote gezinswoningen. In veel wijken wordt ook de ruimtelijke opzet veranderd. Omdat dit vaak om aaneengesloten gebieden gaat, vernieuwt en verduurzaamt de gemeente in overleg met bewoners en Goud Wonen de openbare ruimte rondom deze nieuwe woningen. De riolering wordt op veel plekken vernieuwd en er komt meer groen. Dankzij deze samenwerking en aanpak verbeteren we ook meteen de kwaliteit en uitstraling van de wijk. Om deze samenwerking vorm te geven zijn de onderlinge afspraken, rollen en verplichtingen per project vastgelegd in een overeenkomst. In en rond de gebieden waar deze versterking plaatsvindt, versterkt Nationaal Coördinator Groningen ook tientallen woningen van particulieren.

Op de foto: Harry Oosting, directeur bestuurder van woningstichting Goud Wonen en wethouder Mariette de Visser zetten een handtekening onder de eerste projectovereenkomst

Facebook TwitterLinkedin
­