GBB komt met maatregelen en aanbevelingen als reactie op het PEAG rapport 

De GBB is blij met het rapport van de PEAG. Het rapport bevestigt wat de PEAG met fact finding heeft vastgesteld en wat Groningers altijd al wisten: Groningers deden er niet toe, alleen geld deed ertoe. De conclusies van de PEAG zijn helder. Hoe nu verder? De commissie doet aanbevelingen, maar die zijn vooral richtinggevend verwoord. De GBB wil aanbevelingen concreet maken en komt in haar reactie op het rapport dan ook met vier maatregelen, en twee aanbevelingen voor de politiek.  

De GBB zoekt die concretisering vooral in het terugdringen van de rol van de NAM. Want hoewel het Rijk keer op keer verklaart dat de NAM alleen aan de achterdeur een rol speelt, is dat niet waar. Versterking bij de NCG is nog steeds gestoeld op de kaders die in 2017 zijn afgesproken met de NAM. Deze kaders worden ook in de huidige Tijdelijke wet Groningen vastgelegd. En de schadeafhandeling van het IMG is gegrondvest op het afhandelen van de aansprakelijkheid van de NAM.

Dit moet vanaf nu radicaal anders, want onder deze beperkingen lijden de Groningers tot op de dag van vandaag. Aan deze beperkingen wil de GBB dan ook een eind maken. Tegelijk zoekt  de GBB de concretisering ook in vereenvoudiging. Er zijn al veel te veel regelingen en uitzonderingen; aan nog meer complexiteit heeft de Groninger geen behoefte. Tenslotte mist de GBB aanbevelingen van de commissie over de gaswinning zelf. Het lijkt alsof de commissie als vaststaand feit aanneemt dat de gaswinning in 2023 of 2024 stopt. Dat is voor de GBB onvoldoende.

Voor drastische verbeteringen in Groningen zijn verregaande maatregelen nodig. De GBB hoopt dat het rapport van de PEAG een kantelpunt wordt in de geschiedenis van het gasdossier, en dat de door de GBB aangereikte maatregelen in z’n geheel worden overgenomen.

Facebook TwitterLinkedin
­