Binnenkort komt het voormalige gemeentehuis in Bedum te koop. Twee Bedumer stichtingen hebben samen fantastische plannen ontwikkeld voor de herbestemming van het prachtige, deels monumentale gebouw. Die plannen dienen bij uitstek de leefbaarheid van Bedum en omstreken. De stichtingen willen de haalbaarheid van hun plannen graag samen met de stichting Roemte van het Nationaal Programma Groningen en de gemeente Hogeland onderzoeken, om vervolgens het gemeentehuis te kopen en de plannen te realiseren.

Al jaren lang lopen enkele Bedumers met de wens om een sociaal en levensloopbestendig woonproject voor ouderen in Bedum op te zetten. Nu de unieke locatie van het voormalige gemeentehuis beschikbaar komt heeft de groep, bestaande uit Joost Boskamp, Klaes Hoekstra, Rinze Kramer en Karel Velzen, de Stichting Sociaal Woonproject Beemstee opgericht. Deze stichting wil het gemeentehuis herontwikkelen tot een wooncomplex van sociale- en middenhuurwoningen voor senioren. Daaraan is grote behoefte, en dat staat ook in de woonvisie van de gemeente Hogeland te lezen.

Daarnaast heeft ook de Stichting Cultuurcentrum Hogeland (waarin de voormalige gemeentelijke muziekschool Hunsingo is opgegaan) grote belangstelling voor het pand. “Leegstand of Kultuurhoes?” was de tekst op een foto van het gemeentehuis, bij het door de Stichting in 2020 ingediende Toukomstplan. Dat plan wil een netwerk van samenwerkende Kultuurhoezen in leegstaande (erfgoed)gebouwen in de provincie ontwikkelen, voor brede cultuurparticipatie, talentontwikkeling en levenslang leren. Het Nationaal Programma Groningen, NPG, was enthousiast over het plan en reserveerde er enkele miljoenen voor, binnen het programma-onderdeel Roemte.

Het Bedumer gemeentehuis – voor de Bedumer bevolking!Initiatiefnemers Rinze Kramer, Joost Boskamp en Klaes Hoekstra (Beemstee) en Peter Barthel (Kultuurhoezen) voor de nieuwe vleugel van het markante, uit 1927 daterende Bedumer gemeentehuis. Karel Velzen ontbreekt op deze foto van Peter Russchen.

De twee Bedumer stichtingen zien een combinatie van seniorenhuisvesting en Kultuurhoes als een ideale combinatie. Binnen NPG/Roemte is er kennis en ervaring op het gebied van het ontwikkelen en exploiteren van vastgoed met een culturele en maatschappelijke functie. In een item op het NOS Journaal van 2 januari j.l. benadrukten burgemeester Bolding en Kultuurhoes-initiatiefnemer Peter Barthel dat het nú de tijd is om het leefklimaat en de aantrekkingskracht van Noord-Groningen te vergroten, gebruik makend van het NPG geld. Samen met partner Roemte willen de stichtingen Beemstee en Cultuurcentrum Hogeland de periode na de zomer gebruiken om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Roemte wil de kosten van dat onderzoek risicodragend voorfinancieren. Het onderzoek moet duidelijk maken of de plannen levensvatbaar zijn. Hoe kunnen de sociale, maatschappelijke en culturele functies van het gebouw optimaal gecombineerd worden? Hoe moet zowel het oude als nieuwe deel van het gemeentehuis heringericht worden, wat zijn de globale kosten, hoe moet een rendabele exploitatie er straks uit zien?

De initiatiefnemers realiseren zich terdege, dat de nadere invulling en verdeling van de woonwensen evenals de sociaal-maatschappelijke invulling vooral in samenspraak met de Bedumer bevolking zal moeten plaatsvinden. Het is dus de hoogste tijd om die bevolking te informeren! Het Beemstee woonproject heeft als doelstelling het samen actief ouder worden, waarbij zelfstandigheid tot op hoge leeftijd gegarandeerd kan blijven door middel van direct Noaberschap. Iedereen denkt en praat daarover; Stichting Beemstee wil de de koe nu bij de horens vatten!

Klaes Hoekstra zegt: “We willen met Beemstee en het Kultuurhoes een wooncomplex voor 55+ bewoners realiseren waar het thuisgevoel hoogtij viert. Een “huiskamer” staat ons voor ogen, waar ook alle inwoners van Bedum gebruik van kunnen maken en waar het verbinden van mensen een meerwaarde oplevert voor ons dorp.”

“Wat die cultuur betreft, dat kan van alles zijn”, zegt Peter Barthel. “In een Kultuurhoes kun je datgene doen wat je aanspreekt. Van drumlessen voor kinderen, een DJ-cursus voor middelbare scholieren, yoga voor hun ouders, tot een schildercursus voor actieve senioren. Van het samen uitvoeren van een musical tot het organiseren van een fotoclub! Er moeten zaaltjes voor verenigingen zijn, betaalbare repetitieruimte en een bescheiden podium voor uitvoeringen. Het is aan de bewoners zelf om invulling aan hun Kultuurhoes te geven. Het Kultuurhoes is van hen, een kloppend hart in de eigen omgeving waar jong en oud samen mooie dingen doen en leren. Daarnaast kan ik me voorstellen dat er een loket van de gemeente komt dat iedere week een middag open is, of een wekelijks politie-spreekuur – dat zijn mooie aanvullende maatschappelijke functies. Misschien kan de VVV erbij. En de trouwzaal – stel je voor dat we die gewoon houden, met schilderijen van Riekele Prins aan de wand!”

De initiatiefnemers en de dorpsbelangenvereniging APB die de plannen van harte ondersteunt, hopen dat de gemeenteraad, de gemeentelijke beleidsmakers én de bevolking net zo enthousiast worden als zij. Het gemeentehuis moet terug naar de Bedumer gemeenschap!

Zie ook: huisvanbedum.nl

Facebook TwitterLinkedin
­