Bedumer Gemeentehuis voor inwoners een grote kapitaalvernietiging

Chronologisch overzicht van het verloop van de gang van zaken rondom het gemeentehuis van Bedum, onderzocht door Henk van der Velde en Piet Lanting:

Kapitaalvernietiging Bedumer Gemeentehuis

De uitbreiding en nieuwe aanbouw van het Gemeentehuis Bedum heeft de inwoners heel veel geld gekost.

Hierbij een overzicht samengesteld vanuit de krantenknipsels van de Noorderkrant.

Voorjaar 1992 – Ambtenarenapparaat van Bedum groeit uit haar jasje en een nieuw gemeentehuis is daarom wenselijk.

In de aanloop naar uitbreiding heeft de gemeente in 1990 3 panden aangekocht te weten: Schoolstraat nummer 9 Schoolstraat nummer 11 en Schoolstraat nummer 13, totale kosten +/- 1 miljoen gulden.

Na procedures In 2000 aankoop Schoolstraat 15 voor het forse bedrag van fl 550.000

Tenslotte heeft de gemeente in 2001 de bungalow Ridderbosstraat 3 aangekocht voor het forse bedrag van fl 767.500.

In totaal is er voor 2.4 miljoen gulden aan panden opgekocht ( in euro’s is dat ruim € 1.000.000)

De kosten van een nieuw te bouwen gemeentehuis in 2004 worden geraamd op 4.4 miljoen euro.

De totale kosten van de bouw bedragen uiteindelijk 5.5 miljoen euro !

Februari 2006, nieuwe gedeelte wordt feestelijk in gebruik genomen.

Mei 2006, Het college betaalt twee 'buren' van de nieuwbouw totaal 28.000 euro, vanwege derving woongenot.

Blijkens artikel Dagblad van het Noorden zal de opbrengst bij verkoop in 2023 slechts 800.000 euro zijn.

Gaan we dat omslaan wat het per inwoner heeft gekost, dan komen we op ongeveer 600,00 euro per inwoner!! Wat grotendeels nu in het Boterdiep wordt gegooid. Van deze opsomming van bedragen die we als Bedumers hebben moeten opbrengen vliegt je het schaamrood op de wangen!

 

Facebook TwitterLinkedin
­