verkoop gemeentehuis bedum naar commerciële projectontwikkelaar

Het voormalige gemeentehuis van Bedum wordt geen 'huiskamer' voor het dorp, maar gaat naar een commerciële projectontwikkelaar uit het midden van het land. Zo besliste het gemeentebestuur na een openbare biedingsprocedure die zo'n negen maanden geduurd heeft. Een rechtszaak aangespannen door twee lokale stichtingen die samen ook een mooi bod deden heeft geen succes gehad.

"Alleen maar verliezers, buiten de lachende projectontwikkelaar", zo stellen de stichting Beemstee en de stichting Cultuurcentrum Hogeland. "De honderden sympathisanten van ons voortreffelijk doordachte en voorbereide lokale initiatief, evenals de hardwerkende, capabele initiatiefnemers staan in de kou. Van de maatschappelijke, sociale en culturele invulling van het gebouw (die zo belangrijk werd gevonden) komt niets terecht. Tenslotte: het gemeentebestuur weet niet wat het binnen haalt - dat alles voor 50.000 euro."

Sinds voorjaar 2022 werkten de twee stichtingen samen met de stichting Roemte. Deze laatste stichting, gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Groningen, helpt lokale Groningse vastgoed-initiatieven van de grond te krijgen. Gedurende 2022 kregen de plannen vorm om in het leegstaande gebouw seniorenhuisvesting te combineren met cultuur, levenslang leren en ontmoeting, in een Kultuurhoes. De plannen werden gedeeld op website huisvanbedum.nl, vele tientallen geïnteresseerden voor een appartement meldden zich, en in november vorig jaar was er een goed bezochte informatie-avond. In januari van dit jaar werd een bod uitgebracht. In mei werd duidelijk dat dit bod met een verschil van 22 honderste punten (0.22) als tweede eindigde, op een schaal van ruim honderd. In het beoordelingsmodel dat de gemeente hanteerde telde het maatschappelijk-culturele gebruik flink mee, want dat was een eis van de gemeenteraad. Op dat punt scoorde het lokale initiatief hoog, en de winnaar laag. De winnaar bood echter 50.000 euro meer en dat deed de score net omslaan. De belangrijkste reden daarvoor was dat er nog een derde bod lag, van 1 euro.  Dat bod heeft enorm in het nadeel van de stichtingen gewerkt. Een poging om deze puntenberekening aan te vechten strandde een week geleden bij de rechter. Deze oordeelde dat het niet verboden was om een symbolisch bod van 1 euro in te dienen. Was dat bod er niet geweest dan hadden de Bedumers de bieding gewonnen. De gemeente had er verstandiger aan gedaan om een minimumbedrag - bijvoorbeeld een half miljoen - te eisen. Dat had een beter te beoordelen lijst van reële biedingen opgeleverd.

De gemeente kan dus wel rekenen, maar niet áchter de cijfers kijken, zo stellen Beemstee, het Cultuurcentrum en Roemte teleurgesteld en gefrustreerd. Het is spijtig dat er geen extra punten waren voor lokale initiatieven. Van de plannen om een kwart van de appartementen voor sociale huur te bestemmen en om een Kultuurhoes in het monumentale voorste deel van het gebouw te stichten komt nu niets terecht.

De stichtingen betreuren het dat de gemeente niet beseft dat de twee mooie biedingen in feite, binnen een heel kleine marge, gelijk eindigden. Het was wijzer geweest om in vervolgoverleg met de bieders uit te vinden welk bod het beste inspeelde op de wensen van de Bedumers. "Een gemiste kans. Het college van B en W heeft herhaaldelijk gezegd het beste plan voor Bedum te willen - is dít het??"

Desgevraagd stelt de gemeentelijke woordvoerder dat de procedure zorgvuldig was en dat men de teleurstelling begrijpt.

Facebook TwitterLinkedin
­