Gemeenteraad Het Hogeland zegt ‘ja’ tegen investeren in toekomst en leefbaarheid van Leens

Woensdag 15 december 2021 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld en het ontwikkelplan goedgekeurd waarmee ook van Leens een toekomstbestendige winkelkern gemaakt wordt. Met geld vanuit het Nationaal Programma Groningen is er nu ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar voor het uitvoeren van de plannen.

Dit besluit rondt een proces, dat is begonnen met het vaststellen van de detailhandelsvisie in mei 2020, voorlopig af. De ondernemers uit Leens voelden zich tekort gedaan in deze detailhandelsvisie. De gemeente daagde hen daarop uit om te werken aan een centrumvisie en een ontwikkelplan.

Centrumvisie en ontwikkelplan

Onder aanvoering van de Regiegroep Leens is hieraan gewerkt. In de Regiegroep Leens hebben inwoners, verenigingen en ondernemers uit Leens en omgeving zich verenigd. Het ontwikkelplan was de basis voor de aanvraag bij het Nationaal Programma Groningen. Nu de gemeenteraad definitief heeft ingestemd met de plannen, krijgt Leens de erkenning als vierde winkelkern in de gemeente. Het centrumplan voor Leens is het eerste centrumplan dat ontwikkeld wordt door de nieuwe gemeente Het Hogeland.

“De ondernemers in Leens zien kansen om het dorp als winkelkern nog verder te versterken. Daar zijn wij het mee eens. Nu de gemeenteraad ook heeft ingestemd, kunnen we in samenwerking met de Regiegroep Leens starten met de uitwerking en uitvoering van de plannen. Hiermee helpen we een kern vooruit die voor de hele regio van belang is. We streven ernaar dat er in Leens goede voorzieningen komen en dat die worden geconcentreerd. Zo kunnen ze elkaar versterken”, aldus wethouder Eltjo Dijkhuis.

Dynamo van de regio

De kern Leens speelt een belangrijke rol voor het westen van de gemeente Het Hogeland. Inwoners van omliggende dorpen zoals Ulrum, Lauwersoog, Zoutkamp, Wehe-Den Hoorn en omgeving doen hun (dagelijkse) boodschappen voor een groot deel in Leens.

Met het geld van het Nationaal Programma Groningen kunnen de functionaliteit en uitstraling van het centrum van Leens verbeterd en versterkt worden en kan Leens uitgroeien tot een dynamo voor de regio. Bijvoorbeeld door winkels bij elkaar te brengen in het centrum, een nieuwe invulling te vinden voor lege winkels en de openbare ruimte aan te pakken. Doordat ook de entree van het dorp wordt aangepakt en wordt gekeken naar de mogelijkheden van een verbeterde dorpshuisfunctie, verbetert de leefbaarheid voor de inwoners in Leens en omliggende dorpen en buurten ook, zo verwacht het college. Daarnaast wordt Leens hierdoor aantrekkelijker voor recreanten en toeristen.

Vervolg

Samen met alle betrokken partijen en de inwoners van Leens en omgeving wordt nu gewerkt  aan de concrete uitwerking en uitvoering van de plannen. Zo komt er  een subsidieregeling voor verplaatsing en transformatie van winkels. Ook in de andere hoofdwinkelkernen bestaat een dergelijke regeling. Om het vervolgproces in goede banen te leiden, wordt een projectleider aangetrokken.

Centrumplannen gemeente Het Hogeland

Gemeente Het Hogeland investeert in de toekomst en leefbaarheid van de dorpen in haar gemeente. De dorpen die ook een regiofunctie hebben, dat wil zeggen dat inwoners uit de omliggende dorpen daar veel van hun (dagelijkse) boodschappen doen, worden nog eens extra versterkt vanuit de centrumplannen. Deze ontwikkelingen zijn passend bij de ‘versterking van vitale dorpen binnen gemeente Het Hogeland’ zoals vastgesteld in het collegeprogramma.

Naast Leens worden ook de functionaliteit en uitstraling van de centra van Bedum, Uithuizen, Uithuizermeeden en Winsum in de gemeente versterkt.

Facebook TwitterLinkedin
­