Het Hogeland wil scherpe keuzes maken voor resterende NPG miljoenen

De middelen die de gemeente Het Hogeland de afgelopen jaren heeft ontvangen van het Nationaal Programma Groningen stimuleren veel grote en kleine initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendig en leefbare gemeente. De resterende 18,7 miljoen euro waar de gemeente recht op heeft uit het derde trekkingsrecht wil het college van burgemeester en wethouders inzetten op duurzaam ondernemerschap en vaar- en waterrecreatie.

Dit stelt het college voor aan de raad in het geactualiseerde Lokaal Programmaplan Kop op ’t Hogeland 2020-2023. Hierin beschrijft het college met welke investeringen de gemeente blijvend wil bijdragen aan een toekomstbestendig en leefbare gemeente. Het college vraagt de gemeenteraad op 7 juni hier een besluit over te nemen.

De beschikbare middelen uit het trekkingsrecht van Nationaal Programma Groningen staan vast. De financiële middelen die vanuit de parlementaire enquête gaswinning naar de regio komen, zijn hierin niet opgenomen. Als de gemeenteraad op 7 juni een besluit neemt over de inzet van de nog resterende middelen is er ook meer bekend over de middelen die naar de regio komen vanuit de parlementaire enquête.

Lokaal programmaplan Kop op ‘t Hogeland

De onderwerpen waarop het college vanuit Nationaal Programma Groningen kan investeren, vallen onder programmalijn één en zes van de zes programmalijnen die staan in het eerdere lokaal programmaplan. De zes programmalijnen zijn:

  1.  Toekomstbestendige bedrijvigheid
  2.  Leven Lang Ontwikkelen
  3.  Wonen & Leven op de Wierden
  4.  Zorgen voor én met elkaar
  5.  Het Hogeland goed verbonden
  6.  Pronkjewailen op ‘t Hoogeland

Deze programmalijnen zijn tot stand gekomen met inbreng van inwoners en organisaties. Ook is er gekeken naar andere inhoudelijke stukken die ook met inwoners en organisaties zijn opgesteld zoals de Omgevingsvisie en het beleidsplan ‘Naar een nieuw sociaal domein’. Bij de verdere uitwerking van de programmalijnen en projecten worden inwoners en organisaties ook weer betrokken.

Meer dan Nationaal Programma Groningen

Met ‘Baanbrekers’ slaat het Nationaal Programma Groningen een nieuwe koers in. Er komen meer voorwaarden en eisen waar projecten aan moeten voldoen. Het programma gaat inzetten op projecten die structureel bijdragen aan de brede welvaart voor de regio. Daarom wil het college slimmere keuzes maken met de nu beschikbare middelen en ook investeren in samenwerking. De opgave blijft staan: het behouden en versterken van de leefbaarheid in Het Hogeland. Voor de andere vier programmalijnen (2, 3, 4 en 5) heeft het college andere potentiele middelen en samenwerkingen gevonden, zoals Just Transition Fund (JTF) en een Regio-Deal aanvraag die de gemeente aan het voorbereiden is. Het geactualiseerde programmaplan omvat dus meer dan alleen het Nationaal Programma Groningen; het geeft ook richting aan andere opgaven die bijdragen aan de toekomst van Het Hogeland.

Bewonersinitiatieven

Het college constateert dat inwoners en organisaties soms moeite hebben om hun initiatieven te laten financieren omdat ze bijvoorbeeld niet aan de subsidievoorwaarden of niet weten waar een aanvraag moet worden gedaan. Om deze initiatieven toch verder te helpen, organiseert de gemeente in het najaar samen met National Programma Groningen een Fondsendag.

Facebook TwitterLinkedin
­