paracommerciële verordening

De gemeente Het Hogeland heeft op dit moment geen paracommerciële verordening. Volgens de Alcoholwet is de gemeente  verplicht een dergelijke verordening vast te stellen. 

Met de verordening wil de gemeente oneerlijke concurrentie tussen de paracommerciële  instellingen en de reguliere horeca tegen gaan. Voorbeelden van paracommerciële instellingen zijn  sportverenigingen, jeugdsozen en dorpshuizen  In de verordening staan regels over het schenken van alcohol. Deze regels gaan bijvoorbeeld over de tijdstippen waarop ze wel en geen alcohol mogen schenken. Ook het aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard dat ze per jaar mogen houden, wordt er in geregeld. 

De commerciële horeca en de paracommerciële instellingen zijn eerder door de gemeente geïnformeerd over de verordening. Ook is er afstemming geweest met de Vereniging Groninger Dorpen. 

De gemeenteraad behandelt de verordening in het voorjaar van 2023.

Facebook TwitterLinkedin
­