GBB voert actie op woensdag 17 november na beving van 3.2 bij Garrelsweer

In Groningen voelden we al enige tijd de spanning oplopen. En inderdaad, na circa 20 ‘lichtere’ bevingen in de afgelopen anderhalve maand was daar vannacht de zware klapper: een beving van 3.2 op de schaal van richter, nabij Garrelsweer.

Honderden Groningers werden wakker geschud door een doffe dreun en een rammelend huis. Tot in de stad Groningen werd de beving gevoeld. De beving bij Garrelsweer valt in het rijtje van zwaarste gasbevingen die ooit zijn waargenomen in Groningen. In het bevingsgebied werd men weer eens met de neus op de feiten gedrukt. Groningen veilig? Een rustige ondergrond? Absoluut niet! Onder veel Groningers leeft een gevoel van onveiligheid – maar dat niet alleen, deze zware beving toont aan dat het in Groningen nog altijd daadwerkelijk onveilig is!

Ondertussen lezen Groningers berichten over het mogelijk verder opendraaien van de gaskraan, en verloopt de versterkingsoperatie véél te traag. Zo’n 27.000 woningen in het gebied moeten beoordeeld worden op veiligheid, maar circa 8% is hiervan inmiddels afgerond. Maar ook de schadeafhandeling verloopt langzaam en is onnodig ingewikkeld gemaakt. Toch zullen er na de beving van maandagnacht weer honderden nieuwe schademeldingen op de alsmaar grotere dossierstapel belanden.

Het probleem in Groningen is geen juridisch en/of technisch probleem, het gaat hier om het levensgenot van mensen. Zij verdienen - op z’n minst - een veilig thuis. De GBB blijft daarom strijden voor een rechtvaardige en ruimhartige afhandeling van de gaswinningsproblematiek in Groningen. De GBB vindt het daarom tijd om nogmaals een signaal af te geven, en vragen bewoners in de kern van het bevingsgebied om mee te doen aan een fakkelactie. De problemen in Groningen verdienen nu eindelijk óók in Den Haag urgentie. Het is tijd om de noodklok te luiden!

De GBB heeft bewoners in de kern van het bevingsgebied opgeroepen om op woensdag 17 november om klokslag 17:30 een fakkel voor hun huis te branden. De kerken zullen op datzelfde tijdsstip de noodklok luiden.

Facebook TwitterLinkedin
­