FrieslandCampina ziet af van uitbreiding Domo in Bedum

De wereld verandert steeds sneller. FrieslandCampina houdt daarom regelmatig zijn productienetwerk opnieuw tegen het licht. Daarbij zijn ook de uitbreidingsplannen van de productielocatie in Bedum opnieuw beoordeeld. Op basis van deze nieuwe beoordeling is het zuivelbedrijf tot de conclusie gekomen dat verdere uitbreiding niet noodzakelijk is.

Wel wordt met oog op het strategisch belang van locatie Bedum in de productieketen van FrieslandCampina geïnvesteerd in de bestaande locatie. Het zal daarbij gaan om het toepassen van nieuwe innovaties, investeringen in duurzamere en efficiëntere productieprocessen en veiligheid. FrieslandCampina zal met de gemeente Het Hogeland in gesprek blijven over de verdere ontwikkeling van het terrein.

De door FrieslandCampina aangekochte percelen aan de oostzijde van het Boterdiep zouden in de toekomst een bestemming kunnen krijgen. Daarbij kan worden gedacht aan parkeren, een zonnepark voor duurzame energievoorziening of opslagcapaciteit. Het bedrijf heeft hier nog geen besluit over genomen.
 
Het gemeentebestuur van Het Hogeland betreurt het besluit van FrieslandCampina maar heeft begrip voor de overwegingen die tot het besluit hebben geleid. Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten dat er onder voorwaarden planologische medewerking aan een uitbreidingsplan van de vestiging in Bedum zou kunnen worden verleend. Daarbij is mede overwogen dat een uitbreiding tot werkgelegenheid zou kunnen leiden. Dat die uitbreiding van werkgelegenheid nu achterwege blijft, vindt het gemeentebestuur jammer.

De gemeente Het Hogeland blijft zich ook in de toekomst constructief opstellen daar waar het om verdere ontwikkeling van de productielocatie in Bedum gaat. 

MEER NIEUWS

Dikke Banden Race voor kinderen van 15.00 tot 16.30 uur

Vandaag 11 juni wordt de Dikke Banden Race gehouden van 15.00 tot 16.30 uur. Op hun eigen fiets rijden kinderen...

Zomer & Brocante markt tijdens 40e Omloop van Bedum

Dinsdag 11 juni is er een Zomer & Brocante markt in het centrum van Bedum tijdens de Omloop van Bedum,...

Activiteiten Het Groninger Landschap juni 2024

Activiteiten Het Groninger Landschap in de maand juni. Open tuinen weekend op zaterdag 15 juni en zondag 16 juni 2024 ...

Reageer nu op plan voorkeursalternatief route buisleidingen waterstofnetwerk Groningen

Vanaf 7 juni 2024 kun je reageren op het 'Concept voorkeurstracé van het waterstofnetwerk in Groningen'. Daarin bepalen de ministers...

Tentoonstelling oude vondsten Oude Dijk 2 te Bedum

Tentoonstelling archeologische vondsten Oude Dijk 2 te Bedum in de bibliotheek. Het afgelopen jaar zijn archeologische opgravingen uitgevoerd aan de...

Jaarrekening Gemeente Het Hogeland

Elk jaar maken we een jaarrekening. Daarin kijken we terug op het jaar ervoor. Hoeveel geld kwam er binnen, hoeveel...

DWA/Argo houdt koploper van kampioenschap af

De korfballers van DWA/Argo hebben afgelopen zaterdag een knappe prestatie geleverd door van koploper Oerterp/VKC te winnen. In Ureterp zou...

Avondgebed Maranathakerk Bedum

Op woensdagavond 19 juni a.s. is er D.V. weer een Avondgebed, voorbereid door leden van de Hervormde Gemeente, de Nederlandse...

Gaat nieuwe gemeentehuis de gemeente Het Hogeland redden?

Sinds Bedum onderdeel is van de gemeente Het Hogeland groeit de kloof tussen burgers en de gemeente. Ook groeit het...

WereldwinkelNieuws Juni 2024

De tijd lijkt voorbij te vliegen, dat merk je ook bij maandelijkse brieven. Of je ze nu schrijft of te...

Raadsvergadering gemeente Het Hogeland - 5 juni 2024

Op woensdag 5 juni a.s. om 16.30 uur vergadert de gemeenteraad van Het Hogeland. Op de agenda o.a.: • Realisatie...

Verkiezingen Europees Parlement - gemeente Het Hogeland

Op donderdag 6 juni 2024 kiest u samen met alle andere kiezers welke Nederlandse leden in het Europees Parlement komen....

Video Intocht Avond4daagse Bedum 2024

De Bedumer Avond4daagse van 2024 kan de boeken in als een zeer geslaagde. De wandelaars werden op de laatste dag onder...

Zaterdag 8 juni 2024 Open Torendag Sebastianuskerk Noordwolde i.s.m. stichting...

De toren van de Sebastianuskerk in Noordwolde is te beklimmen tot in de ui met uitzicht naar alle windstreken. Onder deskundige...

DWA/Argo pakt belangrijke winst

De korfballers van DWA/Argo uit Winsum en Bedum hebben afgelopen zaterdag een belangrijke overwinning geboekt. Op het eigen veld in...

Waddenvisie; project voor duurzame ontwikkeling Waddengebied goedgekeurd

Fantastisch nieuws voor "WaddenVisie"; het samenwerkingsproject is door Interreg Deutschland-Nederland goedgekeurd. WaddenVisie is een internationaal project in de Eems Dollard...

Jeugd Badmintonclub Bedum behaalt certificaten

Ook dit schooljaar is er door de badmintonjeugd weer wekelijks getraind op woensdagavond in sporthal de Beemden in Bedum. De...

Nieuwe vormgeving website hethogeland.nl

De website van de gemeente Het Hogeland is vernieuwd! Na een tijdje testen is de nieuwe vormgeving van hethogeland.nl online...
­