Voorbereidende werkzaamheden Vlijtborg Bedum begonnen

Aan De Vlijt in Bedum is een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het woon- en winkelcomplex ‘Vlijtborg’’. Voor de realisering van dat complex moeten twee gebouwen wijken. De Vlijt 6 en De Vlijt 8 worden binnenkort gesloopt.
 
De sloop van de beide gebouwen begint op 28 oktober. Daaraan voorafgaand wordt de sloop voorbereid. Er moet onder meer asbest in De Vlijt 6 worden gesaneerd. De sloopwerkzaamheden zijn naar verwachting begin december afgerond.

In de Vlijtborg komen tien appartementen en een aantal winkelruimten. De tien appartementen zijn inmiddels verkocht.

De bouw van de Vlijtborg is onderdeel van de centrumplannen voor de kern Bedum. De plannen moet de aantrekkelijkheid en de toekomstbestendigheid van het centrum verder verbeteren. De plannen lopen al een aantal jaren. Er is al een begin gemaakt met de nieuwbouw van het wooncomplex voor ouderen, Bederawalda, aan de oostzijde van De Vlijt. De plannen voorzien verder in de aanleg van een ‘groen’ parkeerterrein dat ook ruimte moet gaan bieden aan de markt en aan evenementen. Een parkgebied met waterpartij tussen De Lijnbaan en De Vlijt wordt het centrum ‘ingetrokken’.

Omwonenden en winkeliers zijn door de gemeente van de werkzaamheden op de hoogte gesteld.
De werkzaamheden kunnen tot wat overlast leiden.

De gebruikers van De Vlijt 6 hebben elders aan de weg onderdak gevonden. De Vlijt 8 wordt gebruikt door liefdadigheidsorganisatie Charitas. Die organisatie is op zoek naar een alternatieve locatie.

Facebook TwitterLinkedin
­