Schets beweegtuin steiger en pleintje Molenweg Bedum

Het college van Het Hogeland heeft sinds het ontstaan van de nieuwe gemeente ingezet op het versterken en vernieuwen van het centrum van Bedum. Daarvoor zijn er met gelden van Nationaal Programma Groningen (aardbevingsgelden) en de Provincie Groningen plannen ontwikkeld. 

Bouw Vlijtborg

Op de plek van de gesloopte panden aan De Vlijt 6 en 8 is de nieuwbouw van Vlijtborg bijna gereed. Er komen 10 appartementen in , waar de nieuwe bewoners onlangs de sleutel hebben gekregen. Momenteel zijn verschillende eigenaren druk bezig met de verdere inrichting. Daarnaast is op de begane grond winkelruimte.

Ruimte voor activiteiten en parkeren op het plein Bedum

De ontwikkelaar had gehoopt dat de winkelruimte ingericht zou worden door Drankencentrum Bedum en Slagerij Tonny Teerling. Maar de onderhandelingen met de ontwikkelaar zijn op een fiasco uitgelopen. De gevraagde huren waren veel te hoog om rendabel te kunnen draaien. Dat houdt in dat Drankencentrum Bedum met ingang van 1 augustus zal worden gesloten en het is nog maar de vraag waar Slagerij Tonny Teerling zijn ambachtelijke slagerij voort kan zetten. Voor de eigenaar Willard Havinga is het duidelijk als het blijft zoals voorgesteld dan stoppen we in Bedum. Een groot verlies voor het winkelbestand in het centrum.

Wat wel zeker is dat Opmaat met hun beide winkels in de Grotestraat gaan verhuizen naar dit nieuwe gedeelte. 

De Vlijt 10 zal worden gesloopt en op die plek zal een nieuw plein worden gecreëerd. Met enige parkeerplekken.

Zicht vanuit het centrum op de langwierde en het plein Bedum

Molenweg en Boterdiep Z.z.

De Molenweg is een belangrijke verbinding tussen Koopcentrum de Scheve Toren en Winkelcentrum Veeno. De Molenweg en de oever van Boterdiep Zuidzijde zal opnieuw worden ingericht. Daardoor wil de gemeente voorstellen om de verbinding te versterken. En tegelijk wil de gemeente  Boterdiep Zuidzijde een natuurvriendelijke oever aanleggen die de damwand moet versterken.

Schets beweegtuin Molenweg Bedum

In een volgend artikel verder.

Facebook TwitterLinkedin
­