Veel betrokken Bedumers hebben stem laten horen - apb bedum

– De afgelopen weken heeft Dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang (APB) Bedum in samenwerking met gemeente Het Hogeland Bedumers bevraagd naar hun visie op Bedum. Daar is massaal gehoor aan gegeven. Alle informatie die is opgehaald wordt nu verwerkt in een Dorpsvisie Bedum 2030 en plannen voor de nieuwe woonwijk Folkerda.

Voorzitter Henk van der Velde van APB Bedum is trots op de Bedumers: “Er is door heel veel betrokken Bedumers gehoor gegeven aan onze oproep om mee te denken. Daar ben ik heel erg trots op. We hebben heel veel informatie opgehaald. Dat gaan we allemaal gebruiken voor de Dorpsvisie Bedum 2030. Ik wil iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen bedanken. Kinderen jongeren en volwassenen. Alleen samen kunnen we iets maken voor Bedum.”

Online inwoners-peiling, wensbussen en bijeenkomst

Op verschillende manieren konden Bedumers meedenken. Zo kon vanaf eind oktober een online inwoners-peiling in worden gevuld. Bijna 600 inwoners hebben dit gedaan. Voor mensen die minder digitaal vaardig waren of spontane ideeën hadden stonden op verschillende plekken in het dorp wensbussen met wenskaarten. Er werd afgesloten met een inloopbijeenkomst op 23 november. Maar liefst 400 inwoners kwamen daarop af.

Kinderen en jeugd deden enthousiast mee

Ook basisscholen gingen aan de slag met kinderen en zij konden hun Bedum van de toekomst kleuren of er een kijkdoos van maken. In de jeugdsoos vond een pizza-avond met jongeren plaats en werd met hen gebrainstormd over ideeën die zij hebben. Van der Velde: “Het is echt belangrijk dat we deze doelgroep ook meenemen in het verhaal. Want zij zijn immers de Bedumers van de toekomst. Mooi om te horen dat de jeugd graag in Bedum wil blijven wonen.”

Dorpsvisie Bedum 2030 en Folkerda

In de uitkomsten lezen we o.a. dat ongeveer de helft van de respondenten vindt dat er kansen liggen voor Bedum op het gebied van wonen, woonomgeving en/of voorzieningen. Het overgrote deel van de respondenten is van mening dat er onvoldoende woningen in Bedum beschikbaar zijn. Bijna de helft van de respondenten zou graag een dorpshuis in Bedum willen, met name voor ontmoeting en sociaal contact.

Alle opgehaalde informatie wordt nu verwerkt. APB gaat aan de slag met de Dorpsvisie Bedum 2030. Alle informatie die over het thema wonen is verzameld wordt meegenomen door gemeente Het Hogeland in de planvorming voor Folkerda. Van der Velde: “Het wordt een hele klus om alles te verwerken, dat we recht doen aan alle ideeën en dat Bedumers zich herkennen in de Dorpsvisie Bedum 2030. Vanzelfsprekend gaan we onze uiterste best daarvoor doen! De verwachting is dat medio april 2024 een presentatie plaatsvindt van de Dorpsvisie Bedum 2030 en dat gemeente Het Hogeland dan ook de vorderingen rondom Folkerda kan laten zien.”

namens het bestuur van APB Bedum,
Jaap Rosema
Projectcoördinator ontwikkeling
dorpsvisie Bedum 2030

 

Samenwerken met GRONINGER DORPEN is samen sterker voor BEDUM.

Facebook TwitterLinkedin
­