Raad Het Hogeland akkoord met Plan van Aanpak Versterking 2020

De gemeenteraad van Het Hogeland heeft woensdag 22 april 2020 unaniem ingestemd met het Plan van Aanpak Versterking 2020 van het college, onder voorbehoud van een positief advies van het Staatstoezicht op de Mijnen. In het plan staat onder meer, dat Nationaal Coördinator Groningen (NCG) opdracht krijgt 16 woningen met een verhoogd- en 159 woningen met een licht verhoogd risicoprofiel op te nemen. Ook krijgt NCG opdracht in 2020 voor 73 woningen een versterkingsadvies te geven aan de bewoners.

In totaal zijn tot nu toe 2.353 adressen in onze gemeente in beeld voor de versterkingsopgave. Dit zijn onder andere woningen, scholen, zorggebouwen en dorpshuizen. Van een groot aantal panden moet nog beoordeeld worden of ze aan de veiligheidsnorm voldoen. Na de beoordeling krijgt de eigenaar een versterkingsadvies.

Zorgen

Er zijn ook zorgen. Wordt de planning dit jaar wel gehaald, al helemaal in tijden van corona? Wethouder Kristel Rutgers benadrukt dat de planning realistisch, ambitieus en ook haalbaar is. Ook vraagt de raad zich af of bewoners nu goed worden meegenomen. Begin mei worden de inwoners van de gemeente die in het Plan van Aanpak zijn opgenomen per brief geïnformeerd. Ook informeert wethouder Kristel Rutgers inwoners via een videoboodschap. ‘Dat is niet ideaal, maar ik wil er de snelheid in houden.’ Er zijn aardbevingscoaches waar mensen met vragen terecht kunnen en die een luisterend oor bieden. Mogelijk komt er een loket of platform waar inwoners met vragen terecht kunnen.

Facebook TwitterLinkedin
­