NAM-locaties in beeld voor energietransitie

Het college stemt in met een projectvoorstel van Economic Board Groningen (EBG) om te onderzoeken of en hoe Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) locaties gebruikt kunnen worden in de energietransitie.

In de gemeente Het Hogeland gaat het om drie van zulke locaties. In verband met de afbouw van de gaswinning in de provincie komen die op termijn vrij. De locaties beschikken over ondergrondse infrastructuur voor gas en elektriciteit. Die infrastructuur zou een rol kunnen gaan spelen in de energietransitie.

Bij dit onderzoek worden inwoners(initiatieven), maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, netbeheerders, de provincie en waterschappen betrokken.

Facebook TwitterLinkedin
­