Gemeente Het Hogeland wil inwoners en ondernemers inspireren over de energietransitie

Je bent welkom op de verdiepingsbijeenkomst op 15 november 2023, 19.00 uur, raadszaal gemeentehuis Uithuizen

Woensdag 15 november is er een verdiepingsbijeenkomst van de gemeenteraad en het college over energietransitie in Het Hogeland. Met energietransitie bedoelen we de overstap van fossiele brandstoffen zoals aardgas en aardolie naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Inwoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom op deze bijeenkomst.

Waarom energietransitie

Het Klimaatakkoord geeft gemeenten een belangrijke rol in de energietransitie. Daarvoor krijgen gemeenten ook geld. Maar wat betekent dit? Hoe gaat de gemeente Het Hogeland hiermee aan de slag? En welke keuzes komen er op de gemeente af? Dat is waar de gemeenteraad van Het Hogeland het onder meer over wil hebben tijdens de bijeenkomst.

Dit gaan we doen

Na het openingswoord van wethouder Arjen Nolles presenteren sprekers verschillende energieontwikkelingen die in onze gemeente spelen of gaan spelen. Dit gebeurt aan de hand van 3 thematafels. Alle aanwezigen gaan uiteen in 3 groepen en buigen 3 keer 30 minuten over de thema’s warmte, verduurzaming particuliere woningvoorraad en gebiedscoöperaties. Vragen die bij elke tafel terug komen zijn:

  • Welke ontwikkeling speelt er en waarom?
  • Wat betekent dit voor inwoners, ondernemers en het gebied?
  • Wat is het gewenste toekomstbeeld?
  • Wat betekent dit voor de rol van de gemeente Het Hogeland?


‘Het Hogeland inspireert’

Vorig jaar december organiseerde de gemeenteraad voor het eerst een openbare verdiepingsbijeenkomst. Het thema was toen ‘De toekomst van de landbouw in Het Hogeland’. De komende jaren willen we vaker het gesprek aangaan vanuit vertrouwen en samenwerking met inwoners en ondernemers. En zo meer expertise en kennis ontwikkelen. Met als grootste doel: elkaar inspireren.

Facebook TwitterLinkedin
­