De papieren wereld van de overheid staat in schril contrast met de werkelijkheid in Groningen. Hoe gaan we daar mee om? In deze krant helaas niet het antwoord. Wel verhalen, meningen en feiten. Ook een papieren werkelijkheid, dat klopt. Maar hopelijk geeft het inspiratie om actief een stem te geven aan een beter Groningen.

Klik op onderstaande foto voor GBB-krant uitgave 14 (pdf formaat).

Klopt de papieren werkelijkheid wel? Groninger Bodem Beweging krant uitgave 14

Facebook TwitterLinkedin
­