Gemeente zoekt opvang Afghaanse evacués in Zoutkamp en Winsum

De gemeente Het Hogeland en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zoeken nieuwe opvanglocaties in de gemeente voor 500 Afghaanse evacués die nu nog in de Marnewaard verblijven. Op 1 augustus moeten Afghanen de kazerne verlaten. Er zijn twee locaties in beeld om mensen twee jaar te kunnen opvangen: rondom de ijsbaan in Zoutkamp en een deel van de voormalige Viboavelden in Winsum. Het COA heeft containerwoningen besteld die op deze locaties geplaatst kunnen worden.

Na twee gesprekken met Dorpsbelangen, ondernemersvereniging Zoutkamp en de ijsvereniging heeft de gemeente nog onvoldoende draagvlak ervaren om aan direct omwonenden van de ijsbaan een plan te kunnen presenteren. “We moeten hier meer uitzoekwerk doen”, zegt burgmeester Henk Jan Bolding. De geplande informatiebijeenkomst voor omwonenden in Zoutkamp, vanavond, wordt daarom tot nader orde uitgesteld.

In Winsum zijn twee locaties van de voormalige Viboa voetbalvelden in beeld om Afghaanse evacués op te vangen. De ondernemersvereniging Winsum steunt de gemeente in de maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen op te vangen. Vanavond spreken de gemeente en het COA met direct omwonenden van bedrijventerrein Het Aanleg.

Het COA werkt op dit moment schetsen uit voor opvang in Zoutkamp en Winsum. Voor de locatie in Het Aanleg zijn twee locaties beschikbaar; voormalige voetbalvelden van Viboa. De komst van evacués heeft geen gevolgen voor de eerste uitbreidingsplannen van Het Aanleg. Eind dit jaar worden de eerste kavels uitgegeven voor de uitbreiding van het bedrijventerrein. 

“We staan voor een enorme opgave”, zegt burgemeester Henk Jan Bolding. “Dit college en ook de raad voelen een grote maatschappelijke en bestuurlijke plicht om deze groep mensen die voor Nederland heeft  gewerkt in onze gemeente een nieuw en veilig onderkomen te bieden. De tijd dringt, want 1 augustus is al over 2 maanden. Ik vertrouw er op dat de inwoners van Het Hogeland ons steunen in deze grote maatschappelijke opgave. Dat zijn wij aan deze mensen verplicht.”   

Facebook TwitterLinkedin
­