Feestelijke overhandiging van het boek over het Scholenprogramma op 23 juni

Op woensdagmiddag 23 juni 2021 neemt de demissionair minister van OCW, de heer Arie Slob, het eerste exemplaar van het boek over het Scholenprogramma in ontvangst.

Dit gebeurt in het gebouw van CBS De Regenboog in Bedum, één van de projecten uit het Scholenprogramma.

Scholenprogramma

Het Scholenprogramma is gestart begin 2015 met als doel alle schoolgebouwen in het aardbevingsgebied aardbevingsbestendig te maken. Dat doel is nu grotendeels bereikt: de meeste scholen zijn inmiddels nieuw gebouwd of vernieuwd, een klein deel is nog in uitvoering. Het Scholenprogramma is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep, waarin de wethouders van de betrokken gemeenten van het aardbevingsgebied zitting hebben. De stuurgroep heeft daarbij nauw samengewerkt bij de betrokken schoolbesturen en de NCG was adviseur van de stuurgroep.

Met een nieuw scholenlandschap naar vernieuwend onderwijs

In de achterliggende jaren is gewerkt aan de realisering van nieuwe kindvoorzieningen in Noordoost-Groningen. Voorzieningen waarin onderwijs en opvang zijn gehuisvest, soms in combinatie met een gymzaal, een bibliotheek of een wijkcentrum. De gebouwen zijn veilig en duurzaam, ze zijn mooi in hun vormgeving en ze zijn klaar voor het onderwijs van de toekomst.

Onder een strakke regie hebben gemeenten en schoolbesturen effectief samengewerkt, waardoor een vernieuwing van het scholenlandschap is gerealiseerd die uniek is.

Er zijn 63 nieuwe of vernieuwde/versterkte schoolgebouwen gerealiseerd, voor het merendeel basisscholen. Maar ook het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs maken deel uit van de vernieuwing. Bovendien is er rekening gehouden met de krimp in deze regio: het aantal schoolgebouwen is teruggebracht en de overmaat aan oppervlakte is verdwenen.
De vernieuwing van de schoolgebouwen is een inspiratie gebleken voor aanpassing van het onderwijs. Er zijn kindcentra gevormd, waar onderwijs en opvang samen zorgen voor een compleet aanbod voor kinderen tot en met 12 jaar. En door samenwerking zijn fusies ontstaan en er zijn meer-onder-een-dakscholen gerealiseerd.

Het Scholenprogramma in het aardbevingsgebied heeft gezorgd voor het ombuigen van bedreiging naar kansen en daarmee is een flinke sprong voorwaarts gemaakt in onderwijsland. Hier ligt het resultaat van `samen de schouders eronder`, van het gevoel van urgentie, van heldere kaders en van voldoende middelen om de ideeën en plannen vorm te geven. De kinderen, de teams en de ouders in Noordoost-Groningen ervaren dagelijks dit bijzondere resultaat.

Pronkjewail

Omdat het Scholenprogramma grotendeels is voltooid, vindt de stuurgroep dit het moment om de vernieuwing van het scholenlandschap in woord en beeld vast te leggen.
De resultaten zijn dan ook neergelegd in een boek, dat niet voor niets de titel Pronkjewail heeft gekregen. Want juwelen zijn het, de gebouwen waar kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Overhandiging eerste exemplaar

De overhandiging op woensdag 23 juni is vanaf 15.00 uur te volgen via een livestream. De link kunt u vanaf maandag 21 juni vinden op www.scholenprogrammagroningen.nl

Meer informatie

Vanaf donderdag 24 juni is het boek voor € 25 exclusief verzendkosten te bestellen via de website www.scholenprogrammagroningen.nl

Facebook TwitterLinkedin
­