Aalf Bulthuis uit Noordwolde koninklijk onderscheiden

Vanochtend is Aalf Bulthuis uit Noordwolde gebeld door Burgemeester Bolding van Het Hogeland: hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij krijgt deze koninklijke onderscheiding vanwege zijn inzet voor de leefbaarheid en sociale activering in Noordwolde en Zuidwolde.

Aalf Bulthuis (12-11-1943) is geboren en getogen in Noordwolde. Samen met zijn twee broers was hij directeur van het familiebedrijf Bulthuis BV, wat inmiddels al meer dan 160 jaar bestaat. Op zijn 77e, twaalf jaar na zijn pensionering is Aalf Bulthuis nog steeds werkzaam als adviseur bij het bedrijf dat inmiddels wordt geleid door zijn zoon, de vijfde generatie Bulthuis. Naast zijn drukke baan maakte hij veel tijd vrij om zich in te zetten voor zijn dorp en omgeving.

VV Noordwolde
Toen Aalf 17 jaar was heeft hij samen met een paar vrienden het plan opgevat om een voetbalclub op te richten. VV Noordwolde was een feit en startte aan het Plattenburgervoetpad in Noordwolde met Aalf Bulthuis als voorzitter. Om als club toekomstbestendig te zijn moest er een nieuwe plek worden gevonden. Onder Aalf zijn aanvoering verhuisde de club naar de Stichtingsweg in Noordwolde waar de club nog steeds gevestigd is. Na 23 jaar voorzitterschap heeft hij, als erelid van de club en bondsridder van de KNVB voor zijn diensten voor de club, het stokje overgedragen.

Stichting Dorpshuis Noordwolde
Op initiatief van Aalf zijn vader, Freerk Bulthuis, wordt in 1966 de stichting dorpshuis De Woldstee opgericht. In 1974 nam Aalf het voorzitterschap over van zijn vader. Er zijn diverse verenigingen actief in het dorpshuis zoals een kaartclub, een toneelclub, een schietclub, een dartclub en een terrasclub. Hij is inmiddels het langstzittende bestuurslid met 47 jaar voorzitterschap.

Tennisvereniging ZNEO
Naast het oprichten en besturen van de voetbalclub is Aalf Bulthuis ook nauw betrokken geweest bij de oprichting van tennisvereniging ZNEO in Zuidwolde. Hij is voorzitter van ZNEO van 1983 tot en met 1989. Ook bij ZNEO is Aalf Bulthuis benoemd tot erelid van de vereniging.

Redenen genoeg om hem te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Woensdag 28 april zal hij, in verband met de geldende coronamaatregelen, in kleine kring zijn koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen.

Facebook TwitterLinkedin
­