Negen Koninklijke onderscheidingen in Het Hogeland

In het kader van Lintjesregen 2020 zijn negen inwoners van de gemeente Het Hogeland Koninklijk onderscheiden. De gedecoreerden zijn vrijdagmorgen persoonlijk telefonisch door burgemeester Henk Jan Bolding op de hoogte gebracht. De daadwerkelijk uitreiking van de onderscheidingen vindt later plaats. De gedecoreerden ontvingen verder een bos bloemen thuis.

De onderscheiden Hogelandsters zijn:

De heer B.L.J. (Ben) Wiegers uit Bedum.

De heer Wiegers (81) had tussen 1956 en 2018 verschillende vrijwillige functies bij diverse Rooms Katholieke kerken in de stad Groningen en in zijn woonplaats Bedum. Hij was onder meer misdienaar, lid van de jongenscongregatie, raadslid en voorzitter van de afdeling ouderen. Ook was hij actief als koster. Daarnaast was hij raadslid/voorzitter van de R.K. jongens- en meisjescongregatie Groningen. Sinds 2000 is hij in verschillende functies vrijwilliger bij de Sint Martinusparochie te Groningen. Hij is nu nog collectant.  De heer Wiegers was van 2010 tot 2017 voorzitter van het Sint Jozefkoor. 
Sinds 2005 is hij voorzitter van het Broederschap van Onze Lieve Vrouwe van de Besloten
Tuin in Warfhuizen. Hij ontvangt en begeleidt mede de duizenden pelgrims die jaarlijks Maria komen vereren.
In de jaren 1980 tot 1989 was de heer Wiegers bestuurslid van de oudercommissie van de St. Walfridus basisschool in Bedum.
Van 1986 tot 2011 was voorzitter van de Culturele Commissie Bedum.
Sinds 1985 is hij vrijwilliger bij het Herdenkingscomité 4/5 mei te Bedum.
De heer Wiegers was tot zijn pensionering in 2004 werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


De heer S.W. (Sjoerd) Schoonhoven uit Zuidwolde.

De heer Schoonhoven (77) was van 1975 tot 2005 secretaris van de Visclub Zuidwolde. In de jaren 1990 tot 2000 was hij bestuurslid van Sportvisserij Groningen Drenthe, een koepel van 160 verenigingen. Als bestuurslid van de Kamer voor de Binnenvisserij, een organisatie ter bevordering van doelmatige bevissing in de binnenwateren, was hij in de periode 1990-2000 actief. Sinds 2001 is hij voorzitter van het Visserijdistrict Hunsingo en sinds 2005 is hij actief bij de Hengelclub Onderdendam.
In de jaren 2000 tot 2019 was hij lid van het algemeen bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest.
Als vrijwilliger was de heer Schoonhoven in de periode 1976 - 1985 actief voor de Gereformeerde Kerk in zijn woonplaats.  In 1985 en 1986 was hij lid van de sportraad van de gemeente Bedum.
In de jaren 2000 - 2016 was hij vrijwilliger en bestuurslid bij de Tennisvereniging ZNEO in Zuidwolde. Hij organiseerde toernooien, was verantwoordelijk voor het baanrooster en onderhield het contact met de gemeente. Verder fungeerde hij als toezichthouder, kantinebeheerder en schoonmaker.
De heer Schoonhoven werkte tot zijn pensionering bij organisaties ter bevordering van de hengelsport.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Mevrouw G. (Grietje) Dijkhuis-Bazuin uit Uithuizen.

Mevrouw Dijkhuis (70) is sinds 1978 actief als secretaris en als voorzitter van christelijke maatschappelijk vrouwenbeweging ‘Passage’ in haar woonplaats. Ze organiseert onder meer schrijfacties van Amnesty International. Sinds 2000 is ze als ouderling en contactdame actief binnen de Protestantse Gemeente Uithuizen. Ze vertegenwoordigt de ouderlingen in het moderamen.
In de periode 1999 tot 2006 was ze secretaris en vrijwilliger van de Handelsvereniging Uithuizen, die 80 leden telt.
Ze is verder mantelzorger voor haar schoonouders.
Mevrouw Dijkhuis was tot haar pensionering in 2014 zelfstandig ondernemer. Ze had een schoenenzaak.

Mevrouw Dijkhuis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Mevrouw S. (Sietske) Korendijk-Reker uit Winsum.

Mevrouw Korendijk (83) was van 1972 tot 2012 mantelzorger voor haar ouders. In de jaren 1990 – 2019 was ze vrijwilliger in het verzorgingstehuis De Twaalf Hoven in Winsum. Ze was medeorganisator van de ontspanningsavonden en ze begeleidde het bewonerskoor.
In de periode 1995 - 2019 was mevrouw Korendijk vrijwilliger bij de Hulpdienst De Helpende Hand. Ze bood mensen hulp aan met boodschappen, klusjes en het organiseren van vervoer.
Daarnaast bemande zij de telefoonpost.
Mevrouw Korendijk werkte tot haar pensionering in 2001 in de winkel van haar echtgenoot

Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau


De heer H.L. (Henk) Leegte (79) uit Uithuizen.

Sinds 1967 is hij als vrijwilliger en bestuurslid betrokken bij de Vereniging tot Beheer en Exploitatie van Onroerend Goed te Uithuizen. De vereniging biedt inwoners de mogelijkheid eigen groenten en aardappelen te telen. Sinds 2011 is hij voorzitter.
Van 1972 tot 1994 was hij vrijwilliger bij de Uithuizer brandweer. De heer Leegte was in de jaren 1975 - 2010 vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Noordpool te Uithuizen. Hij trainde onder meer het damesteam.
Sinds 1975 is hij werkzaam als vrijwilliger bij de zorginstelling Novo te Groningen. Hij is ‘buddy’ van een man met een beperking.
Vanaf 1982 is de heer Leegte lid van de speeltuincommissie en de bouwcommissie van de Buurtvereniging Menkema in zijn woonplaats.
In jaren 1991 - 2016 was hij vrijwilliger bij de Sportvereniging Advendo in Uithuizen. Hij was coach en scheidsrechter.
Bij de Sportvereniging Uithuizen was hij in de periode 1998 - 2019 scheidsrechter en coach.
Tot zijn pensionering in 2002 werkte hij als begeleider bij de zorginstelling Novo in Groningen.

De heer Leegte is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Mevrouw J.A. (Jacobien) Louwes (70) uit Vierhuizen.

In haar voormalige woonplaats Oegstgeest was ze van 1990 tot 2000 onder meer als ouderling en als lid van de liturgiecommissie actief voor de protestantse gemeente. Ook ondersteunde ze daar mantelzorgers.
Sinds 1997 is ze vrijwilliger bij de Stichting Oude Groninger Kerken. Ze was onder meer betrokken bij de overdracht van de kerk in haar woonplaats naar die stichting. Ze speelde een belangrijke rol in de succesvolle actie om de Bankgiro Loterij Restauratie te winnen. Mevrouw Louwes is gastvrouw bij begrafenissen en trouwerijen.
Sinds 2002 is ze ouderling, lid van het moderamen en diaken bij de protestantse kerk Ulrum-Niekerk-Vierhuizen.
In de jaren 2004 – 2011 was mevrouw Louwes bestuurslid van de vereniging voor agrarisch
natuur- en landschapsbeheer te Noord-Groningen; de Wierde en Dijk. Ze was voorzitter van de akkervogelwerkgroep.
Sinds 2007 is ze voorzitter van de Vereniging ter Bevordering van Landbouw en Nijverheid in Leens. Ze organiseert excursies en lezingen. Ze was nauw betrokken bij het vierde deel van het boek ‘Boerderijen in De Marne’ dat in 2016 verscheen.
Mevrouw Louwes heeft een akkerbouwbedrijf en runt een Bed&Breakfast.

Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


De heer K. (Kor) Moorlag uit Kantens.

De heer Moorlag (74) is sinds 1969 actief voor de voetbalvereniging KRC in zijn woonplaats. Hij was onder meer actief als secretaris en jeugdleider. Ook zette hij zich in voor de bouw en de verbouw van de accommodatie van de club.
Sinds 1972 is hij vrijwilliger bij de CNV Vakmensen en de rechtsvoorgangers. Hij is bestuurslid van het Platform Groningen en bestuurslid van de afdeling Middelstum. Ook is hij lid van
het promotieteam en verricht hij werkplekbezoeken. Daarnaast was hij lid van de seniorenraad.
Vanaf 1987 is de heer Moorlag bestuurslid van de IJsvereniging Kantens. Hij begeleidt ook jeugdschaatsers. Verder zet hij zich in als natuurijsmeester en draagt hij zorg voor de onderhoudsdagen.
Sinds 2009 is hij drager bij de Uitvaarvereniging Kantens.
De heer Moorlag was tot zijn pensionering in 2005 werkzaam als grondwerker bij Infra Noord van
Baas bv.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Mevrouw F. (Fennie) Veldman-Werkman en de heer G. (Geert) Veldman uit Uithuizermeeden.

Het echtpaar is sinds 1994 als koster actief bij de Protestantse Gemeente Uithuizermeeden. Mevrouw Veldman (69) bezoekt hulpbehoevende gemeenteleden; haar echtgenoot (64) is als coördinator actief binnen de kerk. Samen regelen ze de inzet van kerkelijke vrijwilligers.
Beiden zijn sinds 1988 medeorganisator van de rommelmarkt van de kerk. De opbrengst van de markt gaat deels naar de kerk en deels naar een plaatselijk goed doel.
Mevrouw Veldman is vanaf 2000 actief als conservator en gastvrouw bij Oranjemuseum Het Verzamelhuis. Sinds 2009 is ze ambassadeur voor de Stichting Blik op Uithuizermeeden die een themadag organiseert voor bezoekers waarbij een blik achter de schermen van het dorp geboden wordt. Vanaf 2011 is mevrouw Veldman vrijwilliger bij Hetvakantiebureau.nl. Ze begeleidt zorgbehoevenden tijdens bij de vakanties.
In de jaren 2005 tot 2016 was ze als toneelspeler actief bij Volksvermaak Uithuizermeeden.
De heer Veldman was in de jaren 1996 - 2011 bestuurslid van van de Muziekvereniging Soli deo Alblasserdam. Hij was penningmeester en voorzitter.
Vanaf 2013 is hij penningmeester van de Stichting Rehoboth te Uithuizermeeden. De stichting exploiteert een dorpshuis in Uithuizermeeden.
Ook is hij, net als zijn echtgenote, vrijwilliger bij Hetvakantiebureau.nl.
De heer Veldman werkt als buurtbeheerder bij de gemeente Delfzijl

Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

 

Facebook TwitterLinkedin
­