Vijftien Koninklijke onderscheidingen in Het Hogeland

Op woensdag 26 april reikte burgemeester Henk Jan Bolding in het kader van de jaarlijkse ‘Lintjesregen’ Koninklijke onderscheidingen uit aan vijftien inwoners van Het Hogeland. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in de Bedumer Maranathakerk. De vijftien Hogelandsters zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Het gaat om:

T.H. (Theo) Bos, Kloosterburen (71)

Vanaf 1968 vervulde hij diverse functies voor v.v. Kloosterburen. Hij was onder meer jeugdleider, scheidsrechter en grensrechter van het eerste elftal. Hij was verder voorzitter van de commissie die het Hogelandstertoernooi organiseert. Op dit moment is hij lid van de klussendienst van de vereniging. In het verleden was hij actief voor de carnavalsvereniging ‘Oldeclooster’ in zijn woonplaats. Hij was onder meer lid van de Raad van Elf. Sinds 1996 is hij voorzitter van de plaatselijke biljartvereniging.

E.L. (Lydia) Bruins, Adorp (73)

In de jaren 2002 tot 2021 was zij actief voor dorpshuis Artharpe in haar woonplaats. Vanaf 2008 was zij voorzitter van het stichtingsbestuur van het dorpshuis. Sinds 2008 is zij bestuurslid van de Culturele Commissie Adorp, Sauwerd en Wetsinge. Ze organiseert regelmatig exposities in het kerkje van Adorp en is actief tijdens de Jazzfietsdagen in het. Reitdiepgebied.

J. (Jan) Bijsterveld, Winsum (67)

Hij was van 1982 tot 2012 trainer en speler van korfbalvereniging NoWeGro uit Eenrum; een vereniging die hij mede oprichtte. In de jaren 1995 tot 2005 was hij regisseur van de toneelvereniging LAOMAS is Winsum. Sinds 2018 is hij voorzitter van de buurtvereniging  Rondom Obergumer Kerk. Vanaf 2019 is hij dorpsgids in Winsum en verzorgt rondleidingen door het dorp voor toeristen en andere belangstellenden.

G.H. (Geert) Doornbos, Baflo (45)

Vanaf 1997 is hij bestuurslid van sjoelclub De Brik-Schoevers in Baflo. Vanaf 2008 combineert hij het voorzitter- en penningmeesterschap. Sinds 1997 is hij verantwoordelijk voor de organisatie van zangavonden in zorgcentrum Viskenij in zijn woonplaats. Vanaf 2004 is hij organist van de PKN en GKV in Baflo, Zuidhorn en Uithuizen en, sinds 2005, in Zonnehuis Oostergast. Van 2006 tot 2020 fungeerde hij als voorzitter van de Christelijke Oranjevereniging Oranje Getrouw in Aduard. Hij is verder bedrijfsleider bij de Voedselbank Stad Groningen.

J.W. (Jack) van Dijken, Roodeschool (59)

Van 1998-2012 was hij bestuurslid en secretaris van de v.v. Corenos in Roodeschool. Daarvoor was hij jeugdleider en ook nu is hij nog actief voor club. In de jaren 1999-2007 was hij lid van de medezeggenschapsraad van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Noord Groningen en in de periode 2000-2007 fungeerde hij als bestuurslid van de basisschool H.H. Simonides  Sinds 2014 is hij voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Roodeschool en voorzitter van de Commissie van Beheer. Sinds 2008 vervult hij het voorzitterschap van Dorpsbelangen Roodeschool.

H. (Henk) Fokkens, Hornhuizen (73)

Hij was langdurig vrijwilliger tijdens de historische dagen op landgoed Verhildersum in Leens. In 1979 was hij medeoprichter van de Groninger afdeling van de landelijke Oude Tractoren en Motoren Vereniging. Daarvoor is hij nog steeds actief. In de jaren 1983-2022: was hij voor de Stichting Oude Groninger Kerken penningmeester van de kerk in zijn woonplaats Vanaf 1983 is hij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van die kerk en onderhoudt het omliggende park.

J. (Jaap) Frankes, Baflo (74)

Sinds 2007 is hij secretaris van de Historische Kring Baflo en doet historisch onderzoek en organiseert lezingen. Vanaf 2013 is hij secretaris van de plaatselijke commissie van de Stichting Oude Groninger Kerken en verzorgt rondleidingen in de Laurentiuskerk in zijn woonplaats. Ook verzorgt hij de schoonmaak en het onderhoud. Sinds 2018 is hij actief voor de Stichting Tweede Wereldoorlog Baflo en leverde veel  input voor een documentaire over Baflo in Tweede Wereldoorlog. 

B. (Be) de Haan, Roodeschool (83)

Van 1989 tot 2019 was hij actief voor de Begrafenisvereniging Roodeschool. Hij was drager en verzorger van overledenen. Sinds 2004 is hij actief voor Tafeltje Dek Je in Uithuizermeeden als chauffeur en bezorger van maaltijden. Als chauffeur van de Plusbus van ASWA in Appingedam verzorgt hij het vervoer mensen die afhankelijk zijn van rolstoel of rollator. Dit doet hij sinds 2012.

S. (Sietie) van der Klei-van der Laan ( 57), Leens

Sinds 1986 is zij actief voor voetbalvereniging FC LEO in Leens, onder meer als jeugdleider, barvrouw en lid van de activiteitencommissie. Voor sportvereniging Merna was zij van 1987 tot 1999 vrijwilliger en redacteur van het clubblad. In de periode 1998-2014 was zij overblijfmoeder, lid van de ouderraad en assisteerde bij handvaardigheidslessen op OBS Lydinge. Van 1998 tot 2019 was zij actief voor de Stichting Huttenbouw Leens. Sinds 2004 is zij vrijwilliger en bestuurslid van de Vereniging Dorpsbelangen Leens en betrokken bij de organisatie van de Leensterweek. Ze organiseerde van 2006 tot 2019 oude spellen voor kinderen op Borg Verhildersum in haar woonplaats. Sinds 2015 verzorgt zij de catering tijdens het Ede Staal Festival.  

E. (Eiko) Medema, Leens (78)

Hij is ruim 40 jaar vrijwilliger bij voetbalvereniging FC LEO in Leens Hij was onder meer actief als begeleider van teams, trainer en scheidsrechter. Daarnaast was hij mede verantwoordelijk voor activiteiten voor de jeugd. Momenteel is hij actief in de kantine. Hij draait bardiensten en verzorgt de inkoop.

A.C. (Anneke) Prins, Bedum (73)

Vanaf 1970 is zij actief voor afdeling Bedum van het Rode Kruis. Dat bleef zij gedurende een halve eeuw. Zij was vrijwilliger op de Henri Dunant; het schip van de Rode Kruis waarmee tochten met zieken en hulpbehoevenden worden gemaakt. Ook verleende zij bijstand bij evenementen. Zij was initiatiefnemer voor het Jeugd Rode Kruis in Bedum. In de jaren 1980-2013 was zij actief voor Zonnebloem, afdeling Bedum. Vanaf 1980 is zij vrijwilliger van de Stichting Welzijn Bedum en de rechtsopvolger Mensenwerk Hogeland. Ze is onder meer tweede coördinator en fungeert als achtervang voor mantelzorgers. / Sinds 1997 begeleidt zij creatieve activiteiten in verzorgingstehuis Alegunda Ilberi in Bedum. Daarnaast is zij vrijwilliger bij Het Groninger Landschap.     

S. (Siebolt) Quak. Winsum (82)

Sinds 1994 is hij mantelzorger voor zijn zoon en van 2011 tot 2021 voor zijn echtgenote. Hij was lid van het bestuur van Univé Winsum. In de periode 1997-2014 was hij consul van de ANWB. Als technisch adviseur van de Molenstichting Winsum was hij nauw betrokken bij het formuleren van subsidieaanvragen. Vanaf 1979 vervulde hij verschillende functies bij de Protestantse gemeente Winsum Halfambt. Hij was in de jaren 1983-1988 voorzitter van de Vereniging voor Christelijke Nationaal Schoolonderwijs Winsum.

T.G.(Theresia) Sportel-van Dijken, Baflo (65)

Zij was tot 2011 mantelzorger voor haar ouders en was in de jaren 1986-1998 hulpouder op de christelijke basisschool Ichtus in haar woonplaats. Ze was onder meer voorleesmoeder en begeleider bij activiteiten zoals  schoolreisjes. Ze collecteert sinds 1986 voor de Nierstichting en verzorgt de coördinatie van de collectes. Ze vervulde verschillende functies binnen de Protestantse Gemeente Baflo en was betrokken bij de fusie die leidde tot de PKN in die plaats. Voor Op Roakeldais verrichtte ze hand en spandiensten en verzorgde de coördinatie van gastgezinnen. In de jaren van 1996 tot 2013 was ze secretaris van het Laurentius Ensemble.

G.H. (Geert) Timmer, Kloosterburen (76)

Hij verrichtte verschillende activiteiten voor carnavalsvereniging Oldeclooster in zijn woonplaats (1986-1991). Van 2000 tot 2011 was hij bestuurslid van de. voetbalvereniging Kloosterburen en vervulde onder meer het voorzitterschap. Als voorzitter was hij mede verantwoordelijk voor de uitbreiding van de kleedruimte en de kantine van de club. Hij is nog steeds lid van de klusploeg van de vereniging. In de jaren 2015-2017 was hij voorzitter van Dorpsbelangen Hornhuizen.

J.G. (Gerad) Werkman, Kantens (59)

Vanaf zijn achttiende levensjaar is hij vrijwillig molenaar op molen De Grote Geert in zijn woonplaats. Vanaf 1995 fungeert hij als gastgezin voor dansers die op Op Roakeldais optreden. In de jaren 2012-2016 was hij vrijwilliger bij een kringloopwinkel in de stad Groningen. Sinds.2005 speelt hij de rol van Sinterklaas in het dorp.

Henk Jan Bolding heeft het in zijn toespraak over een ‘flinke plensbui’ aan onderscheidingen. Vorig jaar werden 17 Hogelandster gedecoreerd; ‘een moesson’, aldus Bolding. Daarmee was Het Hogeland volgens hem de gemeente met ‘de hoogste ‘lintjesdichtheid’ per inwoner in de provincie Groningen’. De aantallen zijn volgens hem ‘wéér een bewijs dat we elkaar in Het Hogeland zien staan en waarderen en respecteren.’

Over de gedecoreerden zegt hij: “Zij zijn onbetaalbare, waardevolle krachten die de olie in het raderwerk van de Hogelandster samenleving verzorgen. Mensen die voorkomen dat die machine, dat onze samenleving vast loopt.”

Facebook TwitterLinkedin
­