Dekkerbeurzen voor wetenschappers UMC Groningen

De Hartstichting heeft onderzoekers dr. Wouter Meijers en dr. Martijn Hoes van UMC Groningen een Dekkerbeurs toegekend. Dat zijn persoonlijke onderzoeks-beurzen voor getalenteerde wetenschappers die jaarlijks wordt uitgereikt. Met de beurs van respectievelijk ruim 245 duizend en 270 duizend euro, kunnen zij de komende jaren onderzoek doen naar hart- en vaatziekten.

Hartschade: wat kunnen we leren van immunotherapie bij kanker?
Cellen van ons immuunsysteem kunnen kankercellen herkennen en uitschakelen. Helaas kunnen sommige kankercellen zichzelf zo veranderen dat ze aan deze immuuncellen ontsnappen. De immuuncel kan de kankercel dan niet meer aanvallen.

Sommige kankerpatiënten krijgen daarom medicijnen die ervoor zorgen dat immuuncellen kankercellen weer onschadelijk kunnen maken. Deze zogenaamde “immunotherapie” leidt echter bij sommige patiënten tot ontsteking van het hart.

Wouter Meijers gaat onderzoeken hoe immunotherapie leidt tot schade aan het hart, en of het mogelijk is deze schade tegen te gaan. Daarnaast komt het regelmatig voor dat patiënten die immunotherapie ondergaan een hartinfarct doormaken. Wouter gaat onderzoeken of het voor deze patiënten beter is om de immunotherapie (tijdelijk) stop te zetten.

Hartfalen door zwangerschap
Sommige vrouwen die zwanger worden krijgen hartfalen tijdens of vlak na de zwangerschap. Het hart van een zwangere vrouw verbruikt vetten om aan extra energie te komen. Na de zwangerschap schakelt het hart weer terug op suikers en vetten. Martijn Hoes ontdekte dat dat bij hartspiercellen van deze hartfalenpatiënten niet snel genoeg gebeurt.

Zwangerschapshormonen bepalen hoe het hart energie verbruikt. Daarom onderzoekt Martijn Hoes hoe hormonen de stofwisseling in hartcellen kunnen verstoren. Daarvoor maakt hij hartcellen uit stamcellen die gekweekt zijn uit huidcellen van deze vrouwen. Zo kan Martijn achterhalen welke genen niet goed reageren op veranderingen in hormonen. Ook bestudeert hij of bepaalde medicijnen de hartcellen kunnen beschermen.

Over de Dekkerbeurzen
De Dekkerbeurzen worden dit jaar voor de 35e keer toegekend. Ze zijn vernoemd naar dr. E. Dekker, oud-directeur van de Hartstichting. Hij was in Nederland de initiator van de burgerhulpverlening bij een hartstilstand. Dekkerbeurzen zijn persoonsgebonden beurzen voor talentvolle hart- en vaatonderzoekers in verschillende stadia van hun carrière.

De Hartstichting kreeg dit jaar 78 aanvragen. Tien onderzoekers krijgen de felbegeerde beurs. Twee van hen zijn verbonden aan UMC Groningen. Met de beurzen stelt de Hartstichting de onderzoekers in staat om een volgende stap in hun carrière als onderzoeker te maken. De Dekkerbeurs helpt hen een eigen onderzoekslijn op te zetten en uit te bouwen.

Sneller oplossingen voor patiënten
Wetenschappelijk onderzoek is hard nodig om te voorkomen dat mensen overlijden of ziek en steeds zieker worden door hart- en vaatziekten. Daarom trekt de Hartstichting met haar persoonsgebonden Dekkerbeurzen toptalent aan en helpen ze hun eigen onderzoekslijn op te bouwen.

Veel van de onderzoeken gaan over thema’s die tot belangrijkste prioriteiten zijn gekozen door patiënten, artsen en wetenschappers. Het gaat bijvoorbeeld om betere behandeling en blijvende genezing van hartritmestoornissen en hartfalen. Dankzij de Dekkerbeurzen gaat de zoektocht naar oplossingen sneller, nu én in de toekomst.

Facebook TwitterLinkedin
­