Op initiatief van de Historische Vereniging gemeente Bedum zal op woensdag 19 april 2023 een lezing worden gegeven door de heer Sipke de Wind met als titel “Bevrijdingsgevechten in Noorderhoogebrug, Zuidwolde en de Duitse tegenaanval vanuit Bedum”.

Scheinwerfer41 Oostwold lezing zoastwas Bedum

De lezing zal gaan over de Duitse militaire positie van Bedum, Noorderhoogebrug en Oosterhoogebrug, die viel onder de marinecommandant van Delfzijl en niet onder de stad. Het maakte de bevrijdingsgevechten om Groningen bijzonder. Daarnaast is er aandacht voor het verloop van de gevechten in Oosterhoogebrug en de Canadese oversteek in het donker over het Van Starkenborghkanaal naar Noorderhoogebrug. Het zou een verwarrende avond worden, want een verzamelde Duitse strijdmacht van zo’n 250 man was precies op dat moment onderweg vanuit Bedum naar Noorderhoogebrug om een tegenaanval uit te voeren. Hoe dat afliep wordt verteld tijdens de lezing. Hierna komt de Duitse luchtverdediging in de herfst van 1944 aan de orde en de rol daarin van de Veeno fietsenfabriek in Bedum. Mocht er nog tijd over zijn, dan verteld de spreker nog iets over de overval op de PTT postauto op de weg naar Zuidwolde ter hoogte van de Steenfabriek. Het beloofd een boeiende avond te worden.

Sipke de Wind is auteur en onderzoeker en hij geeft lezingen. Van zijn hand is onlangs het boek Endkampf om Groningen, april 1945 verschenen.
De lezing zal plaatsvinden in kerkgebouw De Verbinding, Pastorielaan 30, Zuidwolde (Gr.). Aanvang 20.15 uur (aansluitend aan de jaarvergadering). Leden hebben gratis toegang, niet leden betalen € 5,00.

De bijgevoegde foto is aangeleverd door de spreker.

Facebook TwitterLinkedin
­