Op donderdag 23 mei a.s. zal op initiatief van de Historische Vereniging gemeente Bedum een lezing worden gegeven door dhr. André Pleszynski, met als titel Bedum is een bijzondere archeologische vindplaats rijker! Opgravingen aan de Oude Dijk 2

Bedum is een bijzondere archeologische vindplaats rijker

Het afgelopen jaar zijn archeologische opgravingen uitgevoerd aan de Oude Dijk 2 te Bedum. De resultaten van dit onderzoek overtroffen alle verwachtingen en men vermoedde dat er op deze plek wel eens iets bijzonders in de grond zou kunnen zitten.

Men vond o.a. sporen van paalgaten, waterputten, diergraven, beerputten en grachten. Tevens zijn er duizenden vondsten gedaan bestaande uit o.a. aardewerk, dierbotten, glas, hout en leer. Opvallend was dat er in de vele diergraven steeds meerdere diersoorten waren begraven, waarbij men zich afvroeg wat hiervan de reden zou kunnen zijn geweest. Misschien een besmettelijke ziekte, een overstroming of een andere ramp?

Ook de verschillende soorten gevonden waterputten trokken de aandacht van de archeologen. Bovendien zijn in putten vaak leuke dingen te vinden, zoals bijv. een kogelpot of een middeleeuwse gesp.

Kortom, Bedum is een bijzondere archeologische vindplaats rijker! Wilt u hier meer van weten, kom dan naar de lezing.

De lezing zal plaatsvinden op donderdag 23 mei in de bibliotheek, gevestigd in De Meenschaar, Kapelstraat 9 te Bedum. Aanvang 20.15 uur. Leden van de HVgB hebben gratis toegang, niet-leden betalen € 8,00 (incl. 2 kopjes koffie/thee). U bent van harte welkom.

Facebook TwitterLinkedin
­