Zes miljoen voor verbetering particuliere woningen in Het Hogeland

De gemeente Het Hogeland is verheugd over het nieuws dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zes miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds heeft toegekend voor de verbetering en verduurzaming van particuliere woningen.

In Het Hogeland kunnen met de bijdrage ruim 300 particuliere woningen worden aangepakt. Het gaat om woningen waarvan eigenaren onvoldoende in staat zijn om de eigen woning te verbeteren en te verduurzamen. Ze staan in oudere wijken en hebben een relatief hoog energiegebruik. De woningen staan in Den Andel, Kloosterburen, Leens, Uithuizen, Uithuizermeeden en Zoutkamp. De gemeente gaat bezig met een plan van aanpak. De inwoners van de betrokken dorpen worden te zijner tijd geïnformeerd.

“Dit is goed nieuws voor Het Hogeland. We staan voor een grote opdracht om onze woningvoorraad kwalitatief te verbeteren en te verduurzamen. Met het geld uit het fonds kunnen we aan de slag”, zegt wethouder Eltjo Dijkhuis van de gemeente Het Hogeland. “We willen daarbij onze dank uitspreken voor de constructieve samenwerking met de provincie en de hulp vanuit het ministerie.”

Verbetering en verduurzaming

In Het Hogeland bevinden zich bijna 4.300 van de in totaal 17.000 particuliere woningen in een slechte staat. Met de bijdrage wil de gemeente ruim 300 meest urgente woningen aanpakken. Het is de bedoeling dat 80 procent van die woningen wordt verduurzaamd naar energielabel B. Naast verduurzaming kan het geld ook worden gebruikt voor woningverbetering en het wegwerken van achterstallig onderhoud.

Twintig procent van de woningen wordt verduurzaamd naar energielabel A+. Daarmee zijn ze geschikt voor aardgasvrije verwarming. Daarnaast wordt vijf procent van de woningen zorggeschikt of levensloopbestendig gemaakt. Waar nodig wil de gemeente de aanpak van de woningen combineren met verduurzaming en verbetering van de veiligheid en de leefbaarheid van de woonomgeving. Daarbij wordt ook samengewerkt met woningcorporaties.

Noodzaak

Het Hogeland deed samen met andere Groningse gemeenten een aanvraag voor een bijdrage uit het fonds. De toekenning is bijzonder omdat het fonds al overvraagd was. Door de noodzaak te benadrukken hebben de Groningse gemeenten het toch voor elkaar gekregen dat het ministerie de schaarse middelen ook in Groningen laat inzetten.

De financiële situatie van de gemeente laat weinig ruimte om de woningen met alleen eigen middelen te verbeteren. Wel is een bedrag van 2,6 miljoen euro gereserveerd voor cofinanciering van de verbeterslag. Al met al komt er 8,6 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag wordt over een periode van tien jaar ingezet. Met het project moet binnen twee jaar een begin worden gemaakt.

Volkshuisvestingfonds

Het Volkshuisvestingfonds van het Rijk omvat 450 miljoen euro. Het is bedoeld om het slechtste deel van de particuliere woningvoorraad te verbeteren. Alle gemeenten of regio’s in Nederland kunnen een aanvraag indienen bij het fonds. De provincie Groningen kreeg met 47 miljoen euro een relatief hoog bedrag.

 

Facebook TwitterLinkedin
­