Wethouder Harmannus Blok (ChristenUnie) stapt op wegens miljoenendebacle De Tirrel in Winsum

Wethouder Harmannus Blok heeft vanmiddag bij de gemeenteraad zijn ontslag ingediend als wethouder van Het Hogeland. Aanleiding is zijn betrokkenheid bij de bouw van het project De Tirrel in Winsum dat bijna tien miljoen duurder uitviel dan begroot. De gemeente Het Hogeland verkeerd al in grote financiële problemen, het ontslag van Harmannus Blok was dan ook onvermijdelijk.

De Tirrel in Winsum moet een mooie mini-samenleving worden. De slogan is Ontmoeten Verbinden Verrijken. Maar met droge ogen moest wethouder Blok bekendmaken dat er een forse overschrijding is van bijna 10 miljoen euro!!. In dezelfde tijd waarin de wethouder financiën Eltjo Dijkhuis bekend maakt dat er forse bezuinigingen voor 2021 aan zitten te komen!

We lezen voor de verkiezingen in één de verhalen van de lijsttrekker Eltjo Dijkhuis van GemeenteBelangen Het Hogeland: “We gaan geen plannen maken waar geen geld voor is. Wij willen dat er een budget komt om ruimte te hebben ambities van de raad te kunnen honoreren. Grote projecten moeten hun mogelijke tekorten opvangen binnen het budget wat daarvoor beschikbaar is gesteld. We moeten helder en transparant zijn over wat we hebben en wat we daarmee willen doen. ” , aldus Eltjo Dijkhuis . Helder en duidelijke taal!

Nou helder en transparant is project De Tirrel in geen geval. Bij de behandeling in de raad van 23 september jl. lees je in #Ommelander Courant van 24/9 tenenkrommend de opmerkingen van wethouder Blok "... de raad heeft op veel te grote afstand gestaan... geen bewuste keus voor overschrijding .... foute inschatting .... college te weinig kritisch... " ga zo maar door. En dan lees je bijgaande analyse van JB / RtvNoord . Al vanaf het begin was het een weg met grote hobbels en weinig transparantie !

In zijn brief aan de raad geeft Harmannus Blok aan op dit moment onvoldoende vertrouwen te ervaren om zijn ambt nog verder te kunnen uitoefenen.

Wethouder Harmannus Blok (ChristenUnie) stapt op wegens miljoenendebacle De Tirrel in Winsum 

Het college betreurt en begrijpt het vertrek van Harmannus Blok. Burgemeester Henk Jan Bolding zegt hierover: “Met Harmannus Blok verliezen we een opgewekte, eigenzinnige en gedreven wethouder. Of het nu ging om recreatie of toerisme, landbouw en visserij of centrumplan Winsum: hij wist wat hij wilde en sprak dat ook uit. Dat gold ook voor De Tirrel. Harmannus Blok heeft daar jarenlang in volle overtuiging aan gewerkt. Dat hij nu, in deze fase, zelf concludeert dat het beter is om te vertrekken, verdient ons respect.”

De overige collegeleden zullen de portefeuille van Harmannus Blok tijdelijk overnemen tot bekend is hoe de nieuwe wethouders plek wordt ingevuld.

 

Klik hier voor de folder over De Tirrel in Winsum. 

 

 

Facebook TwitterLinkedin
­