Het afgelopen najaar heeft de VVD een bewonersonderzoek gedaan om een goed gedragen basis te hebben voor het verkiezingsprogramma. Met stip op één bij de verbeterpunten staat het onderhoudsniveau van de wegen, stoepen, fietspaden en het openbaar groen. Inwoners zijn hier ontevreden over. Voor de VVD een reden om dit voor de komende periode als een prioriteit te bestempelen.

VVD Het GHogeland - Onderhoud van infrastructuur en groen moet beter

“Eerlijk gezegd kwam deze uitslag voor ons niet als een complete verrassing.” Vertelt kandidaat-raadslid Gerard ten Brink. “Wij hebben veel gesprekken met inwoners en dit is een onderwerp wat vaak genoemd wordt. Daarnaast zien we in onze eigen woondorpen in de zomer ook het onkruid overal verschijnen en gebruiken wij ook de wegen die onderhoud nodig hebben.” Dit is volgens ten Brink overigens geen verwijt aan de medewerkers van de buitendienst. “Zij hebben het ook maar te doen met de middelen die zij van het gemeentebestuur krijgen.”

In het voorjaar van 2021 heeft de gemeenteraad de beleidsplannen voor het groen- en wegenonderhoud vastgesteld. Het college van B&W neemt hiervoor echter geen structureel budget op in de begroting. Hierdoor is het onderhoud van de infrastructuur en groen de sluitpost van de begroting.

“Wat de VVD betreft wordt er dus jaarlijks voldoende budget opgenomen in de begroting om het onderhoud goed uit te voeren.” Aldus Ten Brink. “Vergeet niet; het onderhoud van groen en infrastructuur is een kerntaak van de gemeente. Dat moet gewoon op orde zijn. Daarnaast is een goed onderhouden omgeving van belang om de verkeersveiligheid te waarborgen en gastvrijheid uit te stralen.”

Facebook TwitterLinkedin
­