VVD Het Hogeland kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Met genoegen presenteert het bestuur van VVD Het Hogeland haar kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2022. De verkiezingscommissie heeft de groslijst ter hand genomen en naar aanleiding van gesprekken een voorstel tot verkiezingslijst aan haar leden voorgedragen. Gisteravond werden de kandidaten aan de leden gepresenteerd. Er zijn ter vergadering geen bijstellingen in de positionering voorgelegd. De leden konden zich goed vinden in de ijzersterke lijst die werd gepresenteerd. Kandidaten vanuit verschillende achtergronden, (werk-)gremia, ervaringen,  leeftijdsgroepen en sekse, allen in leef- en woongebied binnen Het Hogeland maar wel breed verspreid waardoor de voltallige gemeente liberaal goed vertegenwoordigd kan worden.

Als lijsttrekker werd reeds in de vorige ledenvergadering Stefan van Keijzerswaard opnieuw verkozen. In hem ziet het bestuur een daadkrachtige persoonlijkheid die de liberale waarden zoals: vrijheid van het individu, zolang het de vrijheid van anderen niet beperkt, altijd nastreeft en binnen de Raad tegen het licht houdt.

Op de tweede positie werd Gerard ten Brink gekozen. Ook geen nieuw gezicht binnen de VVD. Al geruime tijd heeft Gerard zijn ondersteunende diensten aan de fractie van VVD Het Hogeland (en voorheen ook de fractie van Winsum) bewezen. Deze ervaring zou Gerard de komende periode graag als raadslid willen inzetten. Ook de derde kandidaat zou het bestuur graag de taak als raadslid zien vervullen: Peter Vonck. Inmiddels achter de schermen goed ingewerkt en klaar voor een mooie taak als vertegenwoordiger van zijn achterban.

“Een geweldig trio op deze eerste drie posities.” aldus een trotse voorzitter van het bestuur, Annemarie Nienhuis. “Gezien de Coronapandemie-maatregelen moesten we helaas ook deze ledenvergadering digitaal beleggen. Het bestuur had er inmiddels gelukkig de nodige ervaring mee opgedaan. Ik kijk terug op een geslaagde ALV waar de leden hun stem hebben kunnen laten horen en waar we gezamenlijk hebben gekozen wie ons en de gehele liberale achterban in Het Hogeland zal gaan vertegenwoordigen de komende periode. Een mooie diverse lijst met voldoende keuzemogelijkheden.”

De kandidaten zullen zich de komende periode, onder andere via de social media, nader aan de kiezer voorstellen. 

 1. Stefan van Keijzerswaard
 2. Gerard ten Brink
 3. Peter Vonck
 4. Berdien Bartelds
 5. Laura Wilke de Souza
 6. Mario Meijer
 7. Annelies Borchert
 8. Alexander van Hoogen
 9. Folkert van der Zee
 10. Marcel Aling
 11. Johan van der Vis
 12. Martin Pijlman
 13. Christiaan de Groot
 14. Willy Westerdijk
 15. Nico Bakker
 16. Klaziena Louwes
 17. Remt Meijer

VVD Het Hogeland stelt kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2022 vast

Facebook TwitterLinkedin
­