VTH-beleid vastgesteld gemeente Het Hogeland

Het college heeft het beleid op het gebied van vergunning, toezicht en handhaving (VTH)  en het bijbehorende jaarlijkse uitvoeringsplan vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de gemeente taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving wil uitvoeren. 

Bij de uitvoering van deze taken is de wetgeving van belang. Er wordt gekeken naar de risico’s die activiteiten op het gebied van veiligheid, gezondheid, beeldkwaliteit en duurzaamheid kunnen hebben voor de omgeving. Dit werkt door in hoe uitgebreid de gemeente aanvragen aan wetgeving toetst en hoe en in welke volgorde toezicht en handhaving plaats vinden. Voor komend jaar zal er extra aandacht zijn voor onder andere verpauperende panden die op instorten staan, acuut onveilige situaties door aardbevingen en bescherming van erfgoed.

Het plan wordt geëvalueerd aan de hand van de praktijk. Daarna wordt gekeken of er prioriteiten moeten veranderen en of er nieuwe ontwikkelingen zijn.

De gemeenteraad en de provincie Groningen krijgen een jaarverslag over de uitvoering

Facebook TwitterLinkedin
­