Vragenlijst opvang vluchtelingen gemeente Het Hogeland

Op dit moment vangt de gemeente Het Hogeland 500 vluchtelingen op in de noodlocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Winsum en Uithuizen.

Deze noodlocaties zijn tijdelijk en daardoor van onvoldoende kwaliteit om vluchtelingen langdurig op te vangen.

Samen met inwoners wil de gemeente Het Hogeland de opvang van vluchtelingen verbeteren. De behoefte aan opvang van vluchtelingen is structureel. Daarom onderzoekt de gemeente de mogelijkheden en randvoorwaarden om vluchtelingen langdurig op te vangen in Het Hogeland.

We horen graag wat u belangrijk vindt bij het opvangen van vluchtelingen. Daarom stellen we u een aantal vragen. Uw mening is belangrijk voor ons, omdat we een opvang willen realiseren die voor inwoners van Het Hogeland en voor vluchtelingen prettig is. Uw antwoorden worden meegewogen in het te nemen besluit. Uw reactie wordt anoniem verwerkt.

Ga hier naar de vragenlijst.

Facebook TwitterLinkedin
­