Verordening paracommercie in de maak - gemeente Het Hogeland

Het college van de gemeente Het Hogeland wil een verordening opstellen die de zogenaamde ‘paracommercie’ moet tegengaan. De verordening moet voorkomen dat de commerciële horeca oneigenlijke concurrentie ondervindt van bijvoorbeeld sportkantines en dorpshuizen. In de verordening staan regels rond het schenken van alcohol in paracommerciële instellingen. Daarnaast moet de verordening alcoholgebruik en – misbruik tegengaan.

Gemeenten zijn op grond van de Alcoholwet verplicht een verordening rond paracommercie vast te stellen. Op dit moment ontbreekt een dergelijke verordening nog.

Het college wil de concept-verordening eerst voorleggen aan de paracommerciële instellingen. Daarna gaat de verordening ter vaststelling naar de gemeenteraad. Dat gebeurt in het laatste kwartaal van dit jaar. 

Facebook TwitterLinkedin
­