Verkoop gemeentehuis Bedum moet gemeente Het Hogeland redden

College van B&W van gemeente Het Hogeland is van plan gemeentehuis Bedum te verkopen

Pand moet weer een maatschappelijke functie krijgen

Het college van burgemeester & wethouders van gemeente Het Hogeland heeft het voornemen om het gemeentehuis in Bedum te verkopen. Uitgangspunt bij de verkoop is dat het pand maatschappelijke waarde krijgt voor het dorp. De raad is geïnformeerd over dit voornemen. Zij kan in november haar wensen en mening hierover uitspreken naar het college. Het college weegt deze mee in haar definitieve besluit.

De verkoop van het gemeentehuis vloeit voort uit de bezuinigingsopgave die in 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. De herindeling en de veranderende vraag naar huisvesting hebben geleid tot het besluit om een van de vier gemeentehuizen te verkopen.

Concentreren

De gemeente wil teams concentreren om zo makkelijker samen te werken en inwoners beter en sneller te bedienen. Daarnaast wordt er door de medewerkers steeds meer hybride gewerkt (deels vanuit kantoor, deels thuis) waardoor er minder vaste werkplekken nodig zijn. Hierdoor heeft de gemeente geen vier locaties meer nodig om haar medewerkers te huisvesten.

gemeentehuis Bedum rond 1933Gemeentehuis Bedum rond 1933

Nieuwe invulling

De afgelopen periode is onderzocht welk gemeentehuis voor verkoop in aanmerking zou kunnen komen. Al snel beperkte de keuze zich tot de gemeentehuizen in Bedum en Leens. Op die twee locaties is inmiddels geen sprake meer van dienstverlening op het gebied van burgerzaken, van vergunningen of op het gebied van werk en inkomen. Mariette de Visser, wethouder gemeente Het Hogeland: “Voor de inwoners van de betreffende dorpen hebben deze panden hun publieksfunctie verloren en een nieuwe invulling met een meer maatschappelijke publieke functie in de dorpskern is dan ook wenselijk.”

Kansen

In het onderzoek is gekeken naar de verkoopbaarheid, de mogelijkheden om een nieuwe invulling aan het pand te geven en de bijdrage aan de bezuinigingsopdracht. “Als het gaat om de verkoopbaarheid, ligt Bedum waarschijnlijk beter in de markt dan Leens, hoewel we ook daar op termijn zeker kansen zien in relatie tot het Centrumplan Leens. De mogelijkheden voor nieuwe invulling, lijken in Bedum momenteel gunstiger”, aldus Mariette de Visser.

 

Reactie Dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum APB Bedum

Voorzitter Dorpsbelangenvereniging APB Bedum Henk van der Velde werd woensdagmiddag gebeld door de wethouder Mariette de Visser met de mededeling dat morgen ( donderdag ) naar buiten zal worden gebracht dat het Gemeentehuis Bedum in de verkoop gaat.
"Ik wil u alvast op de hoogte brengen.... " Teleurstellend antwoord gegeven , maar ook over doorgepraat , want wat houdt het in dat het pand een maatschappelijke functie krijgt voor het dorp. "Als u maar van het monumentale gedeelte afblijft. Daar is met enkele Bedumers reeds lang over gesproken in het kader van de plannen TOUKOMST van Peter Barthel.
Bovendien is dit gedeelte een monument. Krijgt het een maatschappelijke functie dan zal hier rekening mee moeten worden gehouden.
Uitdrukkelijk gevraagd om bij de verdere plannen betrokken te worden! Dat heeft de wethouder Henk van der Velde toegezegd !

Facebook TwitterLinkedin
­