Uitslag enquête verkoop voormalig gemeentehuis Bedum

Van 16 juni tot 1 juli konden inwoners van Bedum en omliggende dorpen een vragenlijst invullen over de verkoop van het voormalig gemeentehuis in Bedum. Ze konden zeven bestemmingen in volgorde zetten van meest naar minst gewenst. Daarnaast was er de mogelijkheid om reacties achter te laten. Hiermee heeft de gemeente veel bruikbare informatie binnen gekregen.

De gemeente Het Hogeland verkoopt het voormalig gemeentehuis in Bedum omdat de gemeente moet bezuinigen. Na de herindeling in 2019 is het gebruik van dit gebouw veranderd. De medewerkers werken er nog wel. Inwoners kunnen hier niet meer terecht voor gemeentezaken. Sinds coronatijd hebben medewerkers vaak thuis gewerkt. Daardoor is er steeds minder kantoorruimte nodig. Het open houden van vier gemeentelocaties vindt de gemeente te duur. De gemeente heeft onderzocht welke locatie het beste verkocht kan worden. Dat blijkt het gebouw in Bedum te zijn.

Inwoners van Bedum en de omliggende dorpen mochten van zeven bestemmingen aangeven welke ze het liefst willen voor het gemeentehuis. De gemeente heeft deze lijst vooraf gemaakt: niet alles is  toegestaan in het gemeentehuis. De uiteindelijke bestemming moet bijvoorbeeld passen binnen de regels die gelden voor het gebied en moet aansluiten bij de huizen, bedrijven en organisaties in de buurt. Het oude deel van het gemeentehuis is een beschermd Rijksmonument. Via de website van de gemeente is uitleg gegeven over deze bestemmingen.

Ruim 4600 huishoudens in Bedum en omliggende dorpen zijn in een huis-aan-huis brief uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 506 personen dit gedaan. In 28 gevallen was de lijst niet compleet ingevuld. Op dinsdag 28 en woensdag 29 juni waren medewerkers van de gemeente aanwezig in De Meenschaar om inwoners te helpen bij het invullen van de vragenlijst. Hier hebben zeven inwoners gebruik van gemaakt.

Wethouder Stefan van Keijzerswaard over de aanpak; “Iedere inwoner heeft zijn of haar eigen wensen als het gaat om voorzieningen in Bedum. Met de gegevens kunnen wij zien waar de meeste voorkeuren naar uitgaan. Daarnaast heeft iedereen ook zijn tweede tot en met zevende keuze ingevuld. Ook hebben veel mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een reactie achter te laten. Hele waardevolle informatie die wij meenemen in het verkoopproces.”

De eerste uitkomst van de enquête is nu in beeld. De komende weken gaat de gemeente alle keuzes en reacties verder uitwerken. De gemeente vindt de keuze van de inwoners belangrijk. Die keuze is overigens niet het enige waar rekening mee gehouden moet worden. Daarom maakt de gemeente een toetsingsmodel. Met dit model kunnen de plannen van toekomstige kopers beoordeeld worden. Na de zomervakantie volgen meer details over het model, de manier waarop de stemming is meegenomen en het verkoopproces. Meer informatie is te vinden op  www.hethogeland.nl/verkoopbedum.

(Uitslag enquête)

Top 7 eerste keuze       Bestemming       Aantal inwoners met voorkeur

1                Maatschappelijke bestemming            147

2                Wonen                                  138

3                Zorg in combinatie met wonen           116

4                Horeca of hotel                         34

5 + 6            Bedrijfsverzamelgebouw                  18

                 Bijeenkomsten                           18

7                Dienstverlening / kantorenverhuur        7

Facebook TwitterLinkedin
­