Stiltemoment kerk Zuurdijk 29 april 2022

Op 29 april wordt het tweede Stiltemoment van dit jaar in de kerk Zuurdijk gehouden. Psalm 66 staat centraal. Ds.Tinus Gerrits steekt de kaars aan en leest de psalm in het Nederlands voor. Ditta Kombrink leest de psalm in het Gronings. Klaas Pieterman speelt een voorspel bij de psalm van Adriaan Kousemaker (1909-1984) en later Wenn wir in höchsten Nöten sind van Johann Christoph Bach ((1642-1703). Dit alles op het Rohlfingorgel. Ds. Gerrits vertelt over de psalm en daarna volgt het stil-zijn.

Na afloop is er gelegenheid nog na te praten en wat te drinken.
In de kerk is de tentoonstelling van Swanny Beukema, 'vergeten kinderen' te zien.

Nog meer behoefte aan stilte? Neem dan nog een even kijkje op het kerkhof. Daar bloeit een weelderige bloemenpracht van stinzenplanten en andere kleurrijke bollen. Ondanks alles is het lente.

Toegang vrij, maar een vrijwillige bijdrage voor Giro 555 voor Oekraïne is van harte welkom.

Aanvang 16.00 uur.

foto gemaakt door Jur Kuipers 

Facebook TwitterLinkedin
­