Afgelopen donderdag werd de oprichtingsakte van Sociaal Woonproject Beemstee ondertekend bij Notaris Huitsing in Middelstum. De bestuursleden Rinze Kramer, Karel Velzen, Joost Boskamp en Klaes Hoekstra willen graag een sociaal woonproject voor ouderen realiseren in Bedum.

Stichting Beemstee  wil sociaal woonproject voor ouderen in het Gemeentehuis van Bedum
Klaes Hoekstra en Joost Boskamp met de oprichtingsakte van Stichting Beemstee

De Stichting “Beemstee i.o” is al enkele jaren bezig om een sociaal en levensloopbestendige leefvorm op te zetten maar kon het tot nu toe niet eens worden met de Gemeente m.b.t. de locatie. De locatie is erg belangrijk omdat de “rollator radius” eigenlijk niet meer moet zijn dan 250 meter vanaf het centrum en er reuring moet zijn.

Nadat de Gemeente Het Hogeland had aangegeven dat het Gemeentehuis van Bedum in de verkoop zou komen werd er opnieuw contact gezocht met B&W. Een eis van de Gemeente is dat er ook ruimte moet zijn voor maatschappelijke initiatieven. Hiervoor is contact gezocht met het project Kultuurhoezen, dat vorig jaar is goedgekeurd door het Nationaal Programma Groningen. Een Kultuurhoes heeft als doel en faciliteert een breed scala aan educatie, creatieve vrijetijdsbestedingen en talentontwikkeling. Dit samen met ons sociaal woonproject zou zeker voor ons mooie dorp een meerwaarde opleveren voor iedereen.

De initiatiefnemers van de Kultuurhoezen en het bestuur van Stichting Beemstee wachten in spanning de reactie van de gemeente af.

 

Facebook TwitterLinkedin
­